HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Làm giàu từ cây khoai lang
  • 11:03 12/02/2015
  • Nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật trong việc trồng cây khoai lang, gia đình ông Vũ Văn Thái ở bon Bun Rung, xã Quảng Trực (Tuy Đức) đã vươn lên làm giàu.
  • Phát huy mọi nguồn lực để phát triển đồng bộ, bền vững
  • 10:59 12/02/2015
  • Tuy xuất phát điểm thấp nhưng những năm qua, cán bộ và nhân dân huyện Tuy Đức đã phát huy sức mạnh nội lực, tranh thủ tốt nguồn lực đầu tư để phục vụ mục tiêu phát triển theo hướng đồng bộ, bền vững. Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực bước đầu khẳng định thành quả từ sự đồng lòng, chung sức của toàn huyện trên lộ trình phát triển.