Người ứng cử đại biểu HĐND huyện Tuy Đức có tỷ lệ tín nhiệm cao

Cập nhật ngày: 20/04/2021 | 10:47 GMT+7

Huyện Tuy Đức đã hoàn thành bước lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hầu hết người ứng cử đều được cử tri tín nhiệm cao, đủ điều kiện để tiến hành các bước tiếp theo.

Theo ông Phan Văn Toàn, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tuy Đức, trong tổng số 60 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Tuy Đức nhiệm kỳ 2021-2026, có 36 người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn, 22 người trú tại các địa phương khác trong tỉnh và 2 người thường trú ngoài tỉnh.

Các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đều diễn ra đúng luật định và công khai, minh bạch

Đến nay, huyện Tuy Đức đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người nằm trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện. Trong quá trình thực hiện, UBMTTQVN các cấp đã phát huy tốt vai trò chủ trì, phối hợp với các tổ chức có liên quan hoàn thành việc lấy ý kiến đối với 60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện.  

Qua đánh giá, các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đã tiến hành theo đúng tiến độ, đúng luật định và được công khai, minh bạch... Số cử tri, thành phần tham gia hội nghị bảo đảm theo quy định. Các cử tri đã phát huy dân chủ trong việc tham gia góp ý, nhận xét và thể hiện sự tín nhiệm cao đối với người ứng cử. Sau khi nghe hội nghị phổ biến về mục đích, tiêu chuẩn, tiểu sử tóm tắt từng người ứng cử, các cử tri đã thể hiện chính kiến của mình, thẳng thắn nhận xét, góp ý công khai, minh bạch.

Cũng theo UBMTTQVN huyện Tuy Đức, có 5.073 người đã đến tham dự các hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiều hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú diễn ra sôi nổi, mỗi người ứng cử có 5 - 7 ý kiến góp ý. Kết quả, có 49/60 người ứng cử được cử tri tín nhiệm 100%; 11 người ứng cử được tín nhiệm từ 95 - 99%; không có trường hợp nào tín nhiệm dưới 50%.

Qua thực tế các hội nghị cho thấy, các cử tri đã góp ý thẳng thắn, chân thành, biểu thị sự nhất trí tín nhiệm cao đối với người đang cư trú tại địa phương mình được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Tuy Đức nhiệm kỳ 2021-2026. Hầu hết ý kiến của người dân đều mong các ứng cử viên được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện phát huy vai trò, trách nhiệm người đại biểu dân cử. Các đại biểu nếu trúng cử cần phải gần dân, sát dân và quan tâm đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân nhiều hơn.

Các đại biểu được Nhân dân đặt niềm tin cần tiếp thu, lắng nghe những phản ánh từ cơ sở để kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Ông Phan Văn Toàn, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Tuy Đức cho biết, thông qua hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, UBMTTQ các cấp có cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan những người ứng cử. Điều phấn khởi nhất là 60 ứng cử viên qua các bước nhận xét, lấy ý kiến của cử tri, người dân, tất cả đều bảo đảm tiêu chuẩn để tiến hành các bước tiếp theo.. 

Bài, ảnh: Ngọc Lê

3,669
Viết bình luận mới