HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Nỗ lực ổn định dân di cư tự do tại xã Đắk Ngo

Cập nhật ngày: 26/09/2019 | 08:48 GMT+7

Thời gian qua, để ổn định dân di cư trên địa bàn xã Đắk Ngo (Tuy Đức), tỉnh Đắk Nông đã thực hiện 3 dự án bố trí dân di cư tự do tại các tiểu khu 1541, 1552 và dự án ổn định dân biên giới xã Quảng Trực.

Cụ thể, dự án ổn định dân di cư tại tiểu khu 1541, xã Đắk Ngo được triển khai vào tháng 5/2019. Tại khu vực dự án đã được đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình như: điện, trường học, thủy lợi, san nền điểm dân cư…

Các công trình này đã đưa vào sử dụng. Về đất ở, UBND huyện Tuy Đức đã bố trí 24 ha và tính đến thời điểm hiện tại đã tiến hành cấp đất cho 478 hộ dân, mỗi hộ được cấp 400m2. Về đất sản xuất, huyện cũng đã tiến hành cấp cho 397 hộ dân tại vùng dự án, với mức 1 ha/hộ. Bên cạnh đó, dự án đã triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng như: 5 tuyến đường với tổng chiều dài 22,2 km; công trình điện 11 km và 4 trạm biến áp; 4 công trình thủy lợi; 2 công trình nước sinh hoạt; 2 trường tiểu học; 2 trường mẫu giáo.

Các hộ dân tại vùng dự án đã được hỗ trợ lồng ghép các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, Chương trình 102, Chương trình 135… cung cấp các cây giống, vật nuôi giúp các hộ đồng bào Mông tại vùng dự án có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao trình độ canh tác và tăng thu nhập cho gia đình, góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo. Đến nay, tại tiểu khu 1541, huyện Tuy Đức đã thành lập 3 bản, với 435 hộ (khoảng 2.517 khẩu). Tại đây, Nhà nước đầu tư nhiều hạ tầng cơ sở, giúp cho học sinh có điều kiện đến trường, người có nơi ở ổn định.

Còn Dự án bố trí ổn định dân di cư tại tiểu khu 1552, xã Đắk Ngo, được triển khai từ năm 2013, với mục đích ổn định cho 120 hộ dân. Đến nay Dự án đã tiến hành san lấp mặt bằng điểm dân cư với quy mô 4,6 ha. Huyện Tuy Đức đã xét duyệt được 69 hộ dân di cư đủ điều kiện cấp đất. Trong số này, huyện đã cấp đất ở cho 45 hộ, với định mức 400m2/hộ; cấp đất sản xuất cho 32 hộ, với định mức 1 ha/hộ. Huyện cũng đang hoàn thiện thủ tục để bố trí đất ở, đất sản xuất cho 24 hộ còn lại. Các hộ được cấp đất sản xuất cây lương thực và cây ngắn ngày, từng bước tạo thu nhập, ổn định cuộc sống.

Tại xã Đắk Ngo còn triển khai dự án ổn định dân di cư tự do tại tiểu khu 1537 và tiểu khu 1525, với quy mô khoảng 30 ha. Dự án này dự kiến sẽ ổn định 533 hộ dân di cư tự do, với 2.500 khẩu.

Ông Nguyễn Huy Công, Chủ tịch UBND xã Đắk Ngo, cho hay: Việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước để ổn định dân di cư tự do trên địa bàn xã Đắk Ngo bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng. Trước hết là việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng điện, đường, nhà ở, trường học… để phục vụ ổn định dân di cư tự do. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng dân di cư tự do trên địa bàn xã tiếp tục gia tăng, khiến việc thực hiện mục tiêu, dự án bị phá vỡ. Thống kê mới nhất của UBND xã Đắk Ngo, đã có thêm 426 hộ, 1.631 khẩu dân di cư tự do đã đến sinh sống tại 6 bản gồm Ninh Hòa, Tân Lập, Đoàn Kết, Si Át, Giang Châu, Sín Chải. Số hộ di cư này đang gây ra nhiều khó khăn cho địa phương.

Đức Hùng

2,402
Viết bình luận mới