HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin vẫn còn nhiều hạn chế

Cập nhật ngày: 14/07/2015 | 10:36 GMT+7

Thực hiện Quyết định số 119/QĐ-UBND, ngày 25/1/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, giai đoạn 2011 - 2015, đến nay, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của tỉnh đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu của công việc nhưng vẫn còn nhiều tồn tại cần sớm được khắc phục.

Theo Sở Thông tin - Truyền thông thì đến nay, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đã được tỉnh quan tâm đầu tư và ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Trong đó, Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh đã được trang bị tương đối đồng bộ.

Song song với hệ thống 9 máy chủ, Trung tâm còn được đầu tư 2 hệ thống lưu trữ dữ liệu (SAN) với dung lượng cao. Hệ thống thiết bị an ninh mạng, giám sát an ninh, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, nguồn điện dự phòng, chống sét… cũng đã cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai hạ tầng phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh và hoạt động ổn định 24/7.

Bên cạnh đó, số lượng cán bộ, công chức, viên chức  trong cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã được trang bị máy tính làm việc hàng ngày tăng, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 3.450 máy tính, đạt tỷ lệ 70% cán bộ, công chức, viên chức có máy tính sử dụng trong công tác chuyên môn.

Hệ thống mạng nội bộ (LAN) cũng đã được tỉnh chú trọng triển khai. 100% cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến huyện đã có mạng nội bộ kết nối với đường truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước và kết nối với Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh để hình thành mạng diện rộng. Ngoài ra, 100% cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã cũng đã được kết nối internet…

Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh được trang bị tường lửa để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Phần lớn máy chủ, thiết bị đã được đầu tư từ năm 2004 nên đã hư hỏng, xuống cấp và lạc hậu, không còn phù hợp với xu thế phát triển của công nghệ thông tin. Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có máy tính sử dụng đạt thấp, với khoảng 56% có máy tính sử dụng trong công việc.

Công tác bảo mật, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được chú trọng. Trừ Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh được trang bị tường lửa để đảm bảo an toàn, bảo mật, còn lại đa số các đơn vị có kết nối mạng LAN, mạng internet chỉ dừng lại ở việc cài đặt phần mềm diệt vi rút. Điều đáng lưu ý hơn nữa là 100% hệ thống mạng LAN tại các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã chưa được đầu tư hệ thống bảo mật, an ninh mạng…

Cũng theo Sở Thông tin - Truyền thông thì những năm qua, việc bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ, dự án công nghệ thông tin theo kế hoạch còn rất hạn chế. Tính đến tháng 4/2015, kinh phí bố trí cho kế hoạch mới thực hiện được khoảng 22/78,7 tỷ đồng, đạt 28% yêu cầu về vốn đầu tư cho cả giai đoạn 2011 - 2015.

Do mức vốn bố trí thấp hơn nhiều so với nhu cầu nên các dự án có quy mô lớn triển khai rất chậm và chưa đạt yêu cầu đề ra hoặc có những dự án vẫn chưa được triển khai… Vì vậy, trong thời gian tới, ngoài việc tập trung bố trí vốn, Sở Thông tin - Truyền thông đã kiến nghị HĐND tỉnh và UBND tỉnh sớm xây dựng một số cơ chế, chính sách có liên quan đến công nghệ thông tin và ưu tiên bố trí các nguồn lực cho lĩnh vực này, để từng bước góp phần hiện đại hóa nền hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cho tỉnh.

Bài, ảnh: Lê Dung

2,817
Viết bình luận mới