660 triệu đồng hỗ trợ "Hệ sinh thái khởi nghiệp" năm 2021

Cập nhật ngày: 17/03/2021 | 09:26 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch hỗ trợ phát triển "Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Nông năm 2021".

Tranh minh họa

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động như: Thực hiện Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Nông đến năm 2025”; tổ chức Hội thảo kết nối mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức khóa đào tạo cơ bản nhằm nâng cao năng lực xây dựng "hệ sinh thái khởi nghiệp" cho cán bộ quản lý của các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị, xã hội...

Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động này là 660 triệu đồng, trích từ nguồn ngân sách và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.

Hưng Nguyên

1,363
Viết bình luận mới