Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Cập nhật ngày: 29/03/2021 | 10:15 GMT+7

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, trên địa bàn tỉnh hiện có 10 doanh nghiệp đăng ký tham gia thực hiện Đề án “Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Nông đến năm 2025”.

Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ An Phát (Gia Nghĩa) được thụ hưởng nguồn kinh phí tư vấn về sở hữu trí tuệ trong năm 2020

Theo kế hoạch, đến tháng 4 tới, tỉnh sẽ thành lập Hội đồng lựa chọn doanh nghiệp tham gia Đề án. Sau khi được lựa chọn, các doanh nghiệp sẽ hoàn thiện hồ sơ thủ tục liên quan. Trên cơ sở đó, Hội đồng sẽ có tờ trình UBND tỉnh xem xét, ra quyết định phê duyệt danh sách các doanh nghiệp được Đề án hỗ trợ.

Được biết, tổng kinh phí hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trong năm 2021 là 550 triệu đồng. Nội dung hỗ trợ bao gồm: Tư vấn về sở hữu trí tuệ; ứng dụng chuyển giao công nghệ; thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; xúc tiến thông tin thương mại…

Lê Dung

1,763
Viết bình luận mới