Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ, giúp doanh nghiệp phát triển

Cập nhật ngày: 12/03/2018 | 10:09 GMT+7

Ngày 5/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 07/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 6/6/2017 về tiếp tục triển khai hiệu quả tinh thần “Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp” trong năm 2018.

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong triển khai, tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, đặc biệt là về lề lối, tác phong, tinh thần, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp. Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh đã được các cấp, các ngành quan tâm hơn và nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp, đạt được kết quả tốt.

Tuy nhiên, việc triển khai Nghị quyết số 35 và Chỉ thị số 26 vẫn còn hạn chế, chưa tạo được những đột phá thực sự thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Các chính sách vẫn còn khoảng cách so với thực tiễn; chưa giải quyết triệt để tình trạng quy định chưa đồng bộ giữa các luật. Công tác thanh tra, kiểm tra còn chồng chéo. Khả năng tiếp cận các nguồn lực (vốn, đất đai, tài nguyên, khoáng sản…) của doanh nghiệp còn khó khăn...

Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 và Chỉ thị số 26 trong năm 2018, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được giao. Trong đó, đáng chú ý, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung vào các nội dung: Tháo gỡ ngay vướng mắc cho doanh nghiệp về thuế; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới khoa học công nghệ và thành lập đường dây nóng xử lý khó khăn của doanh nghiệp.

Về phía tỉnh Đắk Nông, quán triệt tinh thần Nghị quyết số 35, trong năm 2016, UBND tỉnh cũng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35 của Chính phủ, với quan điểm doanh nghiệp là động lực phát triển của tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, thời gian qua, tỉnh đã triển khai hàng loạt các nhiệm vụ, giải pháp để hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp cũng được tỉnh cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động rất thiết thực. Đồng thời, những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải liên quan đến thủ tục vay vốn cũng được giải quyết khá kịp thời. Hiện nay trên địa bàn tỉnh, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã thiết lập và công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử trên cổng thông tin điện tử để tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ, tỉnh cũng nhận thấy vẫn còn  hạn chế, thiếu sót và cần phải tiếp tục khắc phục, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động hỗ trợ, giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển. Cụ thể, tỉnh còn gặp nhiều khó khăn về ngân sách nên chưa bảo đảm nguồn để thực hiện các chính sách cho doanh nghiệp. Sự phối hợp của các sở, ban, ngành chưa thực sự nhuần nhuyễn, hiệu quả, có những nhiệm vụ chưa phối hợp triển khai một cách triệt để, toàn diện, ảnh hưởng tới kết quả điều hành, triển khai các nhiệm vụ.

Nhìn chung, năng lực của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế  về năng lực tài chính, độ nhanh nhạy trong tiếp cận thị trường, nguồn vốn hay hợp tác kinh doanh và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch với cơ quan nhà nước.

Vì vậy, khắc phục những hạn chế, cùng với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung tư vấn cho doanh nghiệp lập các dự án đầu tư, kết nối với các tổ chức tín dụng để tiếp cận được các nguồn vốn. Tỉnh sẽ tăng cường xử lý kịp thời các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc và khiếu nại, tố cáo của doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đầu tư, cấp các loại giấy phép xây dựng, ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Các cơ quan, đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan đầu mối trong việc tham mưu cấp ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp được nhanh chóng, bảo đảm các nguồn lực để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Mới đây nhất, ngày 1/2/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 192/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Chính sách khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo đó, các chủ doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ, những thanh niên khởi nghiệp sẽ được hỗ trợ hàng loạt các chính sách như: Tiếp cận về nguồn lực tài chính; về sản xuất kinh doanh gắn với thị trừờng tiêu thụ; về quản trị, đào tạo lao động có tay nghề; chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; về quy trình sản xuất, chế biến; được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo các tiêu chuẩn; quảng bá sản phẩm, hướng đến xây dựng sản phẩm có thương hiệu, mở rộng thị trường, hình thành và phát triển chuỗi liên kết giá trị...

Với quan điểm doanh nghiệp là động lực phát triển của tỉnh Đắk Nông, trên tinh thần chung của Chính phủ, bước sang năm 2018, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương cũng sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ, đồng hành, góp phần giúp doanh nghiệp phát triển, mở rộng quy mô, làm ăn có hiệu quả.

Tường Mạnh

2,074
Viết bình luận mới