Ðắk Nông phấn đấu đến năm 2025 có 1.000 ha sản xuất cà phê đặc sản

Cập nhật ngày: 16/08/2022 | 09:56 GMT+7

Theo mục tiêu của Kế hoạch số 458/KH-UBND về phát triển cà phê đặc sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, đến năm 2025, Đắk Nông phát triển được khoảng 1.000 ha sản xuất cà phê đặc sản với sản lượng cà phê nhân chọn lọc đáp ứng chế biến sản phẩm cà phê đặc sản đạt 530 tấn trở lên. Đến năm 2030, toàn tỉnh có diện tích sản xuất cà phê đặc sản dự kiến đạt khoảng 2.000 ha và sản lượng đạt 1.500 tấn trở lên, so với năm 2025 tăng gấp đôi về diện tích và tăng gần 2,83 lần về sản lượng.

Ảnh minh họa

Để đạt được mục tiêu này, UBND tỉnh yêu cầu tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, lấy hợp tác xã làm trung tâm, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, kết nối thị trường theo cung ứng. Các địa phương, doanh nghiệp, hộ sản xuất căn cứ vào lợi thế về điều kiện sinh thái và thị trường, xác định vùng tiềm năng trồng cà phê đặc sản, ưu tiên giữ gìn và phát triển vùng nguyên liệu truyền thống sản xuất cà phê đặc sản. Các cơ quan chuyên môn hỗ trợ người dân áp dụng các quy trình sản xuất cà phê đặc sản, xây dựng các mô hình trình diễn trong các vùng sản xuất cà phê đặc sản được quy hoạch nhằm tăng năng suất và chất lượng cà phê; đẩy mạnh liên kết 5 nhà: nhà nông - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp - Nhà nước - nhà băng trong nghiên cứu, ứng dụng; sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và nguồn kinh phí trong chuỗi liên kết sản xuất cà phê đặc sản.

Bình Minh

1,715
Viết bình luận mới