HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai OCOP 2019

Cập nhật ngày: 06/06/2019 | 09:06 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch số 272 về triển khai Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đắk Nông năm 2019 (OCOP).

Đề án nhằm đạt mục tiêu chung là nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường; xây dựng một số sản phẩm đạt tiêu chuẩn thương hiệu quốc gia; hỗ trợ, phát triển các doanh nghiệp theo sự chỉ đạo của Chính phủ. Đắk Nông hướng đến xây dựng và quản lý có hiệu quả nhãn hiệu OCOP của tỉnh, trở thành thương hiệu mạnh trên phạm vi cả nước, quốc tế.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thị xã tập trung triển khai 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Kiện toàn, xây dựng hệ thống tổ chức thực hiện OCOP từ tỉnh đến huyện, xã; triển khai tập huấn cho cán bộ quản lý chương trình OCOP các cấp; xây dựng và ban hành chính sách cho chương trình OCOP; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham gia OCOP của tỉnh; triển khai lựa chọn, thực hiện phát triển sản phẩm, xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm…

Hồng Thoan

2,027
Viết bình luận mới