HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

2018 - năm phát triển kinh tế tư nhân

Cập nhật ngày: 05/01/2018 | 08:49 GMT+7

Năm 2018 đã được tỉnh xác định là năm tập trung phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TƯ của Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khóa XII) về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng tại Công ty TNHH MTV Xây dựng và Dịch vụ Sơn Hùng (Gia Nghĩa). Ảnh: Lê Dung

Có thể nói, trong nhiều năm qua, với đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, kinh tế tư nhân đã thực sự trở thành một thành phần kinh tế quan trọng của đất nước. Kinh tế tư nhân phát triển mạnh đã huy động được nội lực, trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân trong việc đầu tư vốn liếng mở rộng sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp xây dựng đất nước.

Đối với tỉnh Đắk Nông, các sở, ban, ngành, cơ quan quản lý nhà nước ngày càng có sự đổi mới cách nhìn nhận và có trách nhiệm hướng dẫn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân được bình đẳng trong kinh doanh, làm ăn có hiệu quả. Bằng việc cụ thể hóa các chính sách của Trung ương, về phía tỉnh cũng đã ban hành các chính sách về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, khuyến khích đầu tư vào tỉnh.

Đặc biệt, trong năm 2017, tỉnh đã xác định việc cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên và tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi hệ thống quy định của tỉnh. UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương cũng thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, qua đó tháo gỡ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp.

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống quản lý chất lượng được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi đầu tư, đăng ký kinh doanh, triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cũng được chú trọng nhằm ngăn chặn gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp.

Vì vậy, một điểm nhấn về phát triển doanh nghiệp là trong năm 2017, toàn tỉnh đã có 487 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 37%, vốn đăng ký đạt 1.880 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2016. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 4.001 doanh nghiệp đăng ký (bao gồm 3.103 doanh nghiệp và 887 đơn vị trực thuộc); trong đó có 2.588 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm 64%.

Với yêu cầu trên, tỉnh cũng khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh mạnh mẽ, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tỉnh, các ngành chức năng có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư kinh doanh, giảm tối đa chi phí khởi nghiệp, giảm chi phí đầu vào, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Đặc biệt, các tổ chức tín dụng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cá nhân được vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các cơ quan, đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp đến kết quả cuối cùng, theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Các cơ quan liên quan cũng tăng cường phối hợp liên ngành để quản lý, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp…

 

Theo cam kết của tỉnh với Chính phủ về chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp hoạt động đến năm 2020, Đắk Nông phấn đấu đạt khoảng 6.000 doanh nghiệp (tính cả chi nhánh, đơn vị trực thuộc). Để đạt chỉ tiêu trên, bước sang năm 2018, việc tỉnh nhấn mạnh đến việc tập trung phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân là điều hết sức cần thiết, vì sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, sự đòi hỏi của cuộc sống, của nhân dân.

 

Quyết tâm của tỉnh đã thấy rõ và để biến quyết tâm thành hành động trong thực tế, tỉnh cũng đã đưa ra những giải pháp khá cụ thể. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của tỉnh, đòi hỏi về phía các doanh nghiệp tư nhân cũng cần phải chung tay góp sức, có sự bứt phá hơn nữa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tỉnh, các ngành chức năng tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành, hỗ trợ cho doanh nghiệp chỉ mới là điều kiện “cần” mà thôi.

Cái chính và quan trọng nhất là bản thân doanh nghiệp cần phải phát huy nội lực của mình, mạnh dạn đổi mới công nghệ, mở rộng ngành nghề sản xuất, kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh trên thương trường. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, doanh nghiệp cần phải nhanh nhạy nắm bắt thị trường, tìm được các phương án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của địa phương để khẳng định chỗ đứng, phát triển bền vững, có sự đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tường Mạnh

1,963
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?