HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Các sở, ngành chủ động làm việc với các bộ để được xem xét vốn ngân sách nhà nước năm 2018

Cập nhật ngày: 13/09/2017 | 08:07 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Công văn số 4902/UBND-KTKH về việc dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được xem xét, xử lý phần vốn đầu tư tăng thêm 10% trong dự toán năm 2018 so với dự toán năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ giao; dự toán thu sử dụng đất và số thu xổ số kiến thiết năm 2017 của địa phương theo nội dung Điểm c, Khoản 6, Mục IV quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Nội vụ nhanh chóng làm việc với Bộ Nội vụ để được xem xét, giải quyết các nội dung: Kinh phí thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”; kinh phí thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ; cho chủ trương ký hợp đồng đối với 385 giáo viên mầm non.

Sở Nông nghiệp-PTNT chủ động làm việc với Bộ Nông nghiệp-PTNT về nội dung Đề án bảo vệ và phát triển rừng đang trình Chính phủ phê duyệt; khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nông nghiệp-PTNT để được xem xét, bổ sung nhu cầu kinh phí của địa phương vào Đề án trình Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh chủ động làm việc với bộ chủ quản, chuyên ngành để được tổng kết và quyết toán kinh phí (đối với các dự án, chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ đã hoặc đang triển khai thực hiện) và để xem xét, tổng hợp nhu cầu kinh phí (đối với các dự án, chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ phát sinh mới trong năm 2018)…

Hoài An

379
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?