Chia sẻ dữ liệu vận hành thủy điện

Cập nhật ngày: 23/11/2021 | 08:20 GMT+7

Theo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, để PCTT&TKCN hiệu quả, đơn vị đã trang bị hệ thống màn hình theo dõi thông số quan trắc và vận hành hồ chứa tại trụ sở và các đơn vị có liên quan.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp theo dõi và chia sẻ rộng rãi các thông số vận hành hồ chứa thủy điện

Cụ thể, công ty đã trang bị màn hình theo dõi tại Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk. Công ty cũng trang bị các máy tính bảng đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN 2 tỉnh và các huyện có liên quan để theo dõi và nắm bắt kịp thời diễn biến vận hành, điều tiết các hồ chứa.

Hiện tại, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đang quản lý, vận hành 3 nhà máy thủy điện trên sông Sêrêpốk thuộc địa bàn các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, gồm: Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpốk 3. Công ty đã thiết lập và chia sẻ rộng rãi các thông số vận hành hồ chứa 3 nhà máy thủy điện trên tại địa chỉ http://buonkuop.vn:2016/pclb/qve.aspx

Trang web này liên tục cập nhật tình hình về lưu lượng nước và các thông tin liên quan về lũ để chính quyền và người dân các địa phương chủ động các biện pháp phòng chống lũ.

Thanh Hà

964
Viết bình luận mới