HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Cộng đồng doanh nghiệp đang khẳng định vai trò chủ lực trong đóng góp ngân sách nhà nước

Cập nhật ngày: 12/10/2018 | 09:38 GMT+7

Toàn tỉnh hiện có trên 4.400 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, có hơn gần 3.000 doanh nghiệp có phát sinh kê khai thuế. Hàng năm, các doanh nghiệp đã đóng góp không nhỏ vào nguồn thu ngân sách nhà nước (chủ yếu là thuế, phí, lệ phí), góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội tỉnh phát triển.

Công ty Thủy điện Đắk R'tíh là một trong những đơn vị có đóng góp nhiều cho ngân sách địa phương

Chỉ tính trong giai đoạn 2012 đến 2017, tổng thu ngân sách nhà nước thu được từ các doanh nghiệp là hơn 6.000 tỷ đồng, với mức tăng trưởng bình quân hơn 20%/năm. Cụ thể, năm 2012, các doanh nghiệp đã đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 734 tỷ đồng; năm 2013 là hơn 722 tỷ đồng; năm 2014 đóng góp hơn 864 tỷ đồng; năm 2015 là 875 tỷ đồng; năm 2016 là hơn 1.000 tỷ đồng và trong năm 2017 là 1.828 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước mà toàn tỉnh thực hiện được hơn 1.784 tỷ đồng, đạt gần 90% dự toán HĐND tỉnh giao.

Qua đây cho thấy, hệ thống doanh nghiệp đang là lực lượng chính đóng góp ngân sách nhà nước cho địa phương. Song hành với sự đóng góp vào ngân sách nhà nước của tỉnh, số doanh nghiệp, doanh nhân được tuyên dương hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế qua các năm cũng tăng lên. Nếu như năm 2010, toàn tỉnh có trên 20 doanh nghiệp, doanh nhân được tuyên dương vì có thành tích trong thực hiện nghĩa vụ thuế nhà nước thì đến cuối năm 2016, con số đó tăng lên hơn 50 đơn vị.

Bài, ảnh: Nguyễn Lương

1,847
Viết bình luận mới