HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Công tác tuyên giáo ở Đắk Song: Nắm bắt và giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn

Cập nhật ngày: 06/08/2019 | 10:23 GMT+7

Bám sát định hướng của cấp trên, nhiệm vụ địa phương, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đắk Song đã nghiên cứu, đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế, tạo sự đồng thuận của Nhân dân.

Cán bộ xã Thuận Hà (Đắk Song) tìm hiểu tình hình sản xuất hồ tiêu của người dân trên địa bàn

Bám sát định hướng công tác tuyên truyền của cấp trên và cấp ủy cùng cấp, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã hướng dẫn, định hướng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện, các đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và của huyện.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cũng được đổi mới theo hướng nâng cao hiệu quả việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tập trung vào những vấn đề lớn, cốt lõi, sát với tình hình địa phương, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng tham mưu cấp ủy nghiêm túc phê bình cá nhân, tổ chức còn lơ là, hình thức trong học tập nghị quyết. Cụ thể, Huyện ủy đã ban hành văn bản phê bình một số cán bộ, đảng viên không tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và không nộp bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Cấp ủy còn yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ, đảng viên không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ, viết bài thu hoạch đối phó, sao chép lẫn nhau… Thông qua đó, công tác giáo dục lý luận chính trị và học tập nghị quyết đang dần được chấn chỉnh.

Cán bộ xã Thuận Hạnh (Đắk Song) tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm phát triển cây bơ với người dân

Việc xây dựng và quản lý đội ngũ báo cáo viên từng bước đi vào nền nếp. Đội ngũ báo cáo viên được xây dựng phù hợp với yêu cầu tình hình, có quy chế hoạt động cụ thể, rõ ràng, thực hiện sự phân công lĩnh vực công tác chuyên trách để tập trung chuẩn bị tài liệu, thông tin theo hướng chuyên sâu. Đến nay, trong toàn huyện có 195 báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp gồm: 1 báo cáo viên cấp tỉnh, 13 báo cáo viên cấp huyện và 181 tuyên truyền viên cơ sở.

Qua thực tế hoạt động , đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện ngày càng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và phát huy vai trò cầu nối trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và định hướng dư luận xã hội.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng đã tham mưu thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện để chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người dân, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Trong đó, tập trung vào những vấn đề, sự kiện quan trọng được dư luận quan tâm như: Việc tổ chức thực hiện quy định về tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với những hộ nghèo; cải cách thủ tục hành chính...

Bộ mặt nông thôn xã biên giới Thuận Hà (Đắk Song) ngày một khởi sắc

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đắk Song Phạm Thị Thúy, từ tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên được coi trọng hàng đầu và đi trước một bước. Do đó, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục đổi mới việc tổ chức, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kịp thời định hướng công tác tư tưởng. Trong đó, Ban tham mưu Huyện ủy nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, nâng cao năng lực dự báo tình hình, nghiên cứu dư luận xã hội, tập trung hướng về cơ sở, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người dân để giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, tạo niềm tin trong Nhân dân.

Bài, ảnh: Lam Giang

2,347
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?