Cư Jút vượt kế hoạch gieo trồng năm 2021

Cập nhật ngày: 23/11/2021 | 08:54 GMT+7

Theo Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện Cư Jút, dù ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhưng năm 2021, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn vẫn vượt kế hoạch đề ra.

Nông dân xã Cư K’nia thu hoạch lúa vụ hè thu

Cụ thể, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt 40.406 ha, tăng 1,2% so với kế hoạch. Trong đó, diện tích cây hàng năm đạt 20.527 ha, cây lâu năm 19.879 ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 104.250 tấn, bằng 96,65% kế hoạch. Tổng sản lượng đậu các loại ước đạt 8.037 tấn.

Theo đánh giá của huyện, sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển dịch theo hướng liên kết, ứng dụng khoa học kỹ thuật; chú trọng đầu tư thâm canh. Các vườn cây lâu năm trong giai đoạn kinh doanh được chú trọng đầu tư thâm canh cho năng suất năm sau cao hơn năm trước. Tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển tương đối ổn định.

Văn Tâm

1,615
Viết bình luận mới