Đắk Nông thu hút 9 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 1.300 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 30/06/2020 | 10:31 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh Đắk Nông đã thu hút 9 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 1.343 tỷ đồng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng qua, số dự án và vốn đăng ký đầu tư đều cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái (6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh thu hút 7 dự án, vốn đăng ký hơn 229 tỷ đồng).

Ảnh minh họa

Các dự án đầu tư vào Đắk Nông 6 tháng qua chủ yếu ở ngoài khu công nghiệp. Chiếm tỷ trọng đầu tư lớn là lĩnh vực năng lượng điện (có 2 dự án, với tổng vốn đăng ký 1.013 tỷ đồng); chăn nuôi tập trung (2 dự án, vốn đăng ký 182 tỷ đồng); môi trường (2 dự án, vốn đăng ký 116 tỷ đồng)...

Công Tính

1,223
Viết bình luận mới