Đắk R'lấp: Giải ngân gần 1,4 tỷ đồng cho phụ nữ vay làm kinh tế

Cập nhật ngày: 19/04/2022 | 08:53 GMT+7

Theo Quỹ cơ hội cho phụ nữ làm kinh tế huyện Đắk R’lấp, tính từ đầu năm 2022 đến nay, quỹ đã giải ngân 2 đợt vốn với số tiền 1,395 tỷ đồng. Các thành viên được giải ngân nguồn vốn từ 20 - 30 triệu đồng.

Nguồn vốn góp phần giúp các thành viên được vay phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống

Tính đến ngày 18/4, dư nợ nguồn Quỹ cơ hội cho phụ nữ làm kinh tế huyện là 8 tỷ đồng với 355 lượt thành viên vay vốn. Quỹ được triển khai tại 5 xã gồm: Đắk Ru, Quảng Tín, Đắk Wer, Nhân Đạo và thị trấn Kiến Đức. Hiện, toàn huyện có 43 nhóm với 1.066 thành viên tham gia ở các nhóm.

Từ khi thành lập đến nay, số thành viên tham gia quỹ ổn định, thực hiện tốt quy chế của quỹ đề ra, giúp chị em hội viên được tiếp cận, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và ổn định cuộc sống.

Lệ Sương

1,884
Viết bình luận mới