HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Giải ngân vốn đầu tư năm 2019 theo hướng tập trung, tránh sự dàn trải

Cập nhật ngày: 02/01/2019 | 10:56 GMT+7

Năm 2019 là năm có tính chất quyết định cho cả giai đoạn 2016-2020. Việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, trong đó chỉ tiêu về giải ngân nguồn vốn đầu tư sẽ có tác động rất lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ. Phóng viên (PV) Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Văn Trung, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xung quanh vấn đề này.

Ông Lưu Văn Trung  Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

PV: So với mọi năm, chỉ tiêu phân bổ vốn năm 2019 có gì khác, thưa ông?

Ông Lưu Văn Trung: So với mọi năm, nhất là năm 2018, chỉ tiêu phân bổ vốn đầu tư phát triển tỉnh Đắk Nông năm 2019 có phần thấp hơn. Theo kế hoạch, chỉ tiêu vốn đầu tư phát triển năm 2019 của tỉnh là hơn 1.787 tỷ đồng, thấp hơn năm 2018 là 657 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương là hơn 503 tỷ đồng; nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương 767,7 tỷ đồng; chương trình mục tiêu Quốc gia là 289 tỷ đồng; ODA 184 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ.

Mặc dù so với mọi năm, nguồn vốn đầu tư 2019 có phần khiêm tốn nhưng xét về tính tổng thể thì việc hoàn thành giải ngân vốn trong năm 2019 lại có tính chất quyết định trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020. Sở dĩ vậy là do năm 2019 được coi là năm quyết định, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế, xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020, thậm chí là chiến lược 10 năm 2011-2020.

Là năm có ý nghĩa “nước rút” nên các chỉ tiêu, cũng như việc phân bổ vốn sẽ được chúng tôi xem xét kỹ càng. Sự xem xét, phân bổ vốn sẽ được thực hiện vừa dựa trên nguyên tắc chung của Trung ương, vừa phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương theo hướng tập trung, tránh sự dàn trải.

PV: Vậy những nguyên tắc nào sẽ được áp dụng trong việc phân bổ nguồn vốn đầu tư năm 2019?

Ông Lưu Văn Trung: Theo quy định, kế hoạch đầu tư năm 2019 được xây dựng trên cơ sở cơ cấu lại đầu tư từ ngân sách nhà nước theo hướng tập trung, khắc phục dàn trải và nâng cao hiệu quả đầu tư. Theo đó, nguồn vốn phân bổ phải bảo đảm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2016-2020 của từng địa phương, đồng thời, phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư từ ngân sách cấp huyện giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở nguyên tắc này, trong quá trình triển khai, các địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương.

Sau khi được phân bổ vốn, các đơn vị phải ưu tiên bố trí vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2019 và các dự án chuyển tiếp theo tiến độ phê duyệt, phần còn lại mới được bố trí khởi công mới cho các dự án cần thiết. Các dự án khởi công mới phải bảo đảm đúng quy định của luật Đầu tư công và các văn bản của Trung ương.

Riêng đối với nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chủ đầu tư phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định để kịp thời triển khai thực hiện, bảo đảm giải ngân hết 100% số vốn giao trong năm. Đối với nguồn vốn đã được chuyển nhiệm vụ chi, yêu cầu UBND các huyện đôn đốc Ban Quản lý dự án cấp xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện để giải ngân hết nguồn vốn được giao. Trong trường hợp không giải ngân hết để kết dư ngân sách thì Chủ tịch UBND huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

PV: Để thực hiện có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, vai trò của các đơn vị liên quan là như thế nào, thưa ông?

Ông Lưu Văn Trung: Sau khi có quyết định giao vốn chính thức của Trung ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh giao kế hoạch vốn năm 2019 cho các đơn vị triển khai thực hiện. Đơn vị sẽ đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của những dự án chậm triển khai thực hiện để bổ sung cho các dự án thực hiện tốt, nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. Công tác giám sát đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh để kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh những sai phạm, phối hợp tốt việc giám sát cộng đồng theo chủ trương nêu trên sẽ được Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường.

Tuy nhiên, cùng với nỗ lực của chúng tôi, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, Ban Quản lý dự án cấp tỉnh cần tập trung quản lý, sử dụng vốn đầu tư công đúng mục đích, có hiệu quả, bảo đảm không lãng phí, thất thoát vốn đầu tư. Các đơn vị cần chủ động trong việc phối hợp với các nhà thầu rà soát tiến độ thi công của từng dự án, lập kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện, yêu cầu nhà thầu có văn bản cam kết tiến độ thực hiện với từng hạng mục công trình, làm cơ sở để kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Chủ đầu tư phải tăng cường đôn đốc các nhà thầu nghiệm thu, xác định khối lượng hoàn thành để thanh toán với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu và hoàn ứng theo quy định.

Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, yêu cầu các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục hồ sơ quyết toán hoàn thành dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán. Trường hợp nhà thầu không quyết toán hợp đồng theo quy định, chủ đầu tư có văn bản yêu cầu nhà thầu thực hiện quyết toán hợp đồng hoặc bổ sung hoàn thiện hồ sơ. Đối với các dự án đã quyết toán hoàn thành được bố trí kế hoạch năm 2019 để tất toán công trình, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung thanh toán hết nguồn vốn được giao.

PV: Xin cảm ơn ông!

Nguyễn Lương thực hiện

1,234
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?