HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Hơn 26.100 tỷ đồng dư nợ cho vay đối với nền kinh tế

Cập nhật ngày: 26/04/2019 | 16:05 GMT+7

Theo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, tính đến hết tháng 4/2019, tổng dư nợ cho vay đối với nền kinh tế trên địa bàn thông qua hệ thống ngân hàng là hơn 26.100 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn gần 22.000 tỷ đồng; dư nợ cho vay doanh nghiệp gần 3.300 tỷ đồng; dư nợ cho vay nhà ở xã hội gần 110 tỷ đồng.

Trong những tháng đầu năm, nguồn vốn tín dụng tiếp tục được các ngân hàng tập trung cho vay vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh. Nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ được toàn ngành triển khai tích cực, tác động trực tiếp và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Với mục tiêu đến cuối năm 2019, tăng trưởng tín dụng đạt từ 18%-22%, ngành ngân hàng trên địa bàn chủ động bố trí nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn đối với nền kinh tế. Trong đó, ưu tiên vốn cho các ngành, lĩnh vực và đối tượng ưu tiên, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; chú trọng cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cho vay đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số…

Lương Nguyên

964
Viết bình luận mới