Hơn 38.600 hộ dân tộc thiểu số được vay vốn ưu đãi

Cập nhật ngày: 20/09/2021 | 08:45 GMT+7

Đến hết tháng 8/2021, Đắk Nông có 38.614 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn ưu đãi, với dư nợ hơn 1.400 tỷ đồng. Trong đó, trên 70% là hộ dân thuộc các xã vùng sâu, vùng xa.

Hằng năm, căn cứ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được giao, đề án UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt, NHCSXH tỉnh có kế hoạch phân bổ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội cho phù hợp.

Người dân đồng bào xã Đắk Sin (Đắk R'lấp) được vay vốn từ NHCSXH để đầu tư sản xuất

Chi nhánh luôn ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho các địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Đơn vị phối hợp các địa phương, tổ chức chính trị, xã hội giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất cho các hộ gia đình.

Các phòng giao dịch NHCSXH ở địa phương còn phối hợp làm tốt công tác khuyến nông, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất. Các đơn vị tăng cường kiểm tra sử dụng vốn vay, với mục tiêu giảm nghèo tại các địa bàn.

Nguyễn Lương

859
Viết bình luận mới