Mới có 88 hộ kinh doanh đề nghị được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 30/06/2020 | 10:38 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông, đến cuối tháng 6/2020, đơn vị mới tổng hợp được 88 hộ kinh doanh cá thể đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các hộ kinh doanh này đều do UBND huyện Cư Jút, Tuy Đức tổng hợp và báo cáo.

Cũng theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đến tháng 4/2020, toàn tỉnh Đắk Nông có 3.277 hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nhà hàng Hướng Liễu ở thành phố Gia Nghĩa tạm dừng kinh doanh trong thời gian giãn cách xã hội

Số hộ kinh doanh cá thể chưa đủ điều kiện về hồ sơ, thủ tục để hưởng hỗ trợ trên địa bàn tỉnh vẫn chiếm tỷ lệ cao. Đó là các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, kê khai thuế, nhưng chưa thực hiện đóng thuế; hộ kinh doanh vẫn bán hàng mang đi, hoặc bán hàng qua mạng…

Công Tính

1,983
Viết bình luận mới