Mục tiêu phát triển đất nước trong những thập niên tới

Cập nhật ngày: 23/02/2021 | 08:50 GMT+7

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

 

Theo TTXVN

2,152
Viết bình luận mới