Nợ quá hạn và nợ khoanh hơn 11 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 20/09/2021 | 08:44 GMT+7

Tính đến hết tháng 8/2021, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh là 11,5 tỷ đồng, chiếm 0,37% tổng dư nợ. So với thời điểm đầu năm 2021, tổng nợ tăng 1,25 tỷ đồng.

Trong đó, nợ quá hạn gần 6,1 tỷ đồng, chiếm 0,20% tổng dư nợ, tăng gần 1,6 tỷ đồng so với đầu năm; nợ khoanh chiếm hơn 5,4 tỷ đồng, chiếm 0,18% tổng dư nợ, giảm hơn 340 triệu đồng so với đầu năm 2021.

Một số địa phương có nợ quá hạn tăng như: Tuy Đức tăng 497 triệu đồng; Đắk Song tăng 321 triệu đồng; Đắk Glong tăng 270 triệu đồng; Đắk Mil tăng 326 triệu đồng; Đắk R’lấp tăng 91 triệu đồng; Cư Jút tăng 66 triệu đồng.

Nguyễn Lương

741
Viết bình luận mới