HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Phấn đấu không còn tình trạng dân di cư tự do

Cập nhật ngày: 06/07/2020 | 10:15 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Tính từ năm 1976 đến đầu năm 2020, số lượng dân di cư tự do đến Đắk Nông là 38.191 hộ, với 173.973 nhân khẩu. Đến nay, tỉnh đã sắp xếp, ổn định được 30.620 hộ, với 138.306 khẩu. Còn lại 7.931 hộ dự kiến tỉnh sẽ sắp xếp, bố trí ổn định trong vòng 5 năm tới.

Thực hiện Nghị quyết số 22, ngày 1/3/2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường, theo đó ngày 22/6/2020, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Chương trình hành động để thực hiện nghị quyết.

Dự án trọng điểm ổn định dân di cư tự do khu vực biên giới xã Thuận Hà, huyện Đắk Song chưa được đầu tư hoàn thiện về hạ tầng

Tập trung ổn định dân cư

Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2020, giảm thiểu tối đa tình trạng dân di cư tự do; hoàn thành các dự án ổn định dân di cư tự do đang thực hiện dở dang đã được bổ sung nguồn vốn. Tỉnh cũng thực hiện giao đất ở và hỗ trợ nhà ở cho các hộ dân phù hợp với điều kiện cụ thể ở địa phương.

Đắk Nông phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn tình trạng dân di cư tự do. Tỉnh hoàn thành bố trí toàn bộ số dân di cư tự do đã đến (7.931 hộ) vào các dự án tập trung. Các hộ dân di cư tự do đủ điều kiện theo quy định cũng được nhập hộ khẩu, hộ tịch.

Đến năm 2030, Đắk Nông nỗ lực bảo đảm ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất bền vững cho các hộ dân di cư tự do.

 

Đắk Nông triển khai 12 dự án ổn định dân di cư tự do với tổng vốn bố trí gần 500 tỷ đồng

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, từ năm 2005 đến nay, toàn tỉnh đã lập và triển khai 12 dự án ổn định dân di cư tự do với tổng số vốn đầu tư gần 850 tỷ đồng. Tỉnh đã bố trí được gần 500 tỷ đồng (còn thiếu hơn 340 tỷ đồng) với 4 dự án đã hoàn thành và 8 dự án dở dang.

 

Cũng theo UBND tỉnh, hiện còn một lượng lớn dân di cư tự do ở trong rừng và các khu vực vùng sâu, vùng xa có đời sống khó khăn, thiếu thốn và cần được sắp xếp ổn định. Trong khi đó, quỹ đất bố trí đất ở, đất sản xuất cho dân di cư tự do còn hạn chế. Nhu cầu chuyển đổi đất rừng để bố trí đất cho các hộ dân di cư tự do khoảng 8.300 ha, nhưng việc chuyển đổi đất rừng ra ngoài quy hoạch ba loại rừng rất khó khăn. Mặt khác, nguồn kinh phí bố trí cho các dự án sắp xếp dân di cư tự do mới đạt 58% so với tổng vốn đã được phê duyệt dẫn đến nhiều dự án đầu tư chưa đồng bộ, kéo dài…

Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông, lâm nghiệp

Liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường, tỉnh Đắk Nông đề ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ tiến hành đo đạc, lập bản đồ địa chính làm cơ sở quản lý chặt chẽ. Tỉnh cũng đẩy mạnh công tác giám sát, thanh tra, xử lý kịp thời những vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai; giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai, phá rừng lấy đất sản xuất…

Sau sắp xếp, đổi mới, nhiều công ty lâm nghiệp ở Đắk Nông hoạt động rất khó khăn (Ảnh: Xưởng chế biến gỗ ở Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Đại Thành, huyện Đắk Mil)

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, tỉnh Đắk Nông sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ổn định dân di cư tự do và việc quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường. Tỉnh sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách về quy hoạch đất đai, quy hoạch ba loại rừng; rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung chính sách đặc thù về dân tộc của địa phương cho phù hợp với điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, việc tổ chức lại sản xuất, hỗ trợ nâng cao đời sống người dân; mở rộng nhận khoán quản lý bảo vệ rừng đến các hộ dân di cư tự do tại những khu vực đã bố trí, ổn định… cũng được đẩy mạnh thực hiện.

 

Đắk Nông giao cho địa phương quản lý hơn 56.000 ha đất nông, lâm trường

Thực hiện việc sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp, từ năm 2014 đến nay, tỉnh Đắk Nông đã sắp xếp 10 công ty với tổng diện tích đất giữ lại sau sắp xếp hơn 104.000 ha và bàn giao về địa phương quản lý hơn 14.700 ha. Tỉnh cũng đã giải thể 6 công ty lâm nghiệp và giao về địa phương quản lý gần 42.000 ha đất, trong đó hơn 11.700 ha đất có rừng và hơn 30.000 ha đất không có rừng.  

 

Đối với các công ty nông, lâm nghiệp, tỉnh khẩn trương hoàn thành giải thể các đơn vị sau sắp xếp, đổi mới. Tỉnh tiếp tục rà soát và đề xuất mô hình quản lý các công ty nông, lâm nghiệp bảo đảm hiệu quả hơn; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tài nguyên rừng phù hợp với quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững…

Bài, ảnh: Công Tính

1,774
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?