HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tháo gỡ những khó khăn để tạo động lực cho kinh tế tập thể phát triển

Cập nhật ngày: 23/07/2019 | 10:20 GMT+7

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát triển kinh tế tập thể (KTTT), bức tranh kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) đã có những sự chuyển biến mạnh mẽ cả về lượng và chất. Tuy nhiên, việc phát triển KTTT trong nông nghiệp vẫn chưa tương xứng tiềm năng, đối mặt với những khó khăn về vốn, đất đai…

Mô hình sầu riêng Thái của HTX Nông nghiệp hữu cơ Đắk Nông sử dụng phân sinh học thông minh giúp cây nhiều quả, chất lượng tốt. Ảnh: Hồ Mai

Số liệu của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp-PTNT), có thể thấy sự lớn mạnh của HTX qua những con số tăng trưởng ấn tượng. Tính đến hết ngày 30/6/2019, cả nước đã có 14.502 HTX nông nghiệp, trong đó có tới 55% hoạt động hiệu quả. Các địa phương cũng đã xử lý dứt điểm những HTX hoạt động yếu kém bằng cách giải thể.

Theo đó, đã giải thể được 3.600 đơn vị, chỉ còn khoảng 600 HTX yếu kém đang đợi giải thể hoặc cải tổ trong thời gian tới. Điều đáng ghi nhận là tốc độ phát triển HTX tăng mạnh qua từng năm, nếu như từ năm 2002 trở về trước, mỗi năm cả nước chỉ thành lập mới 200 – 300 HTX thì con số này từ năm 2017 trở lại đây là 2.000 HTX/năm. Nếu như năm 2003, doanh thu bình quân của HTX chỉ đạt 461 triệu đồng/năm thì con số này năm 2018 là 1,61 tỷ đồng.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp-PTNT Trần Thanh Nam, KTTT, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp đã có sự phát triển cả về lượng và chất, vượt qua những yếu kém kéo dài trước đây, hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển của kinh tế thị trường. Mô hình hoạt động của HTX đa dạng, đáp ứng được yêu cầu của sản xuất nông nghiệp và nhu cầu của thị trường.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cho rằng, mô hình KTTT trong lĩnh vực nông nghiệp đã và đang chiếm ưu thế về số lượng và giữ vai trò quan trọng, thu hút và đem lại lợi ích cho gần 3,8 triệu thành viên, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho 304 nghìn người lao động chủ yếu ở vùng nông thôn. Các HTX nông nghiệp bước đầu xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với các sản phẩm chủ lực của địa phương, mô hình liên kết giữa hộ nông dân - HTX- doanh nghiệp. Đến tháng 6/2019, cả nước có 1.400 HTX nông nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn sản phẩm, có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm dài hạn với doanh nghiệp; hiệu quả, lợi ích mang lại cho thành viên tăng lên so với trước đó.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp-PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, KTTT, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp mặc dù đã có sự cải thiện về lượng và chất nhưng chưa đồng đều giữa các lĩnh vực, vùng miền, chưa đáp ứng được yêu cầu của sản xuất hàng hóa lớn và thị trường. Chính sách hỗ trợ HTX ban hành nhiều nhưng thiếu nguồn lực để thực hiện. Rất ít các HTX tiếp cận được các chính sách như: Hỗ trợ tín dụng, đất đai, hạ tầng sản xuất. Năng lực nội tại của nhiều HTX còn yếu kém, thiếu nguồn lực cho đầu tư sản xuất kinh doanh…

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống cho rằng KTTT trong nông nghiệp, HTX vẫn phát triển chưa tương xứng tiềm năng. Phần lớn HTX nông nghiệp quy mô sản xuất nhỏ, chưa tiếp cận thị trường, khó vay vốn trung hạn và dài hạn. Nhiều HTX vẫn trong tình trạng "bình mới, rượu cũ"; mô hình HTX cũ còn nặng nề trong khi HTX kiểu mới chưa đáp ứng yêu cầu…

Liên minh HTX tỉnh mở cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các HTX để  kết nối thị trường. Ảnh:  Đức Hùng

Để thúc đẩy KTTT trong khu vực nông nghiệp thực sự phát huy được sức mạnh, hiệu quả, tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp vừa được Bộ Nông nghiệp-PTNT tổ chức tại Hà Nội mới đây, các đại biểu cho rằng, cần tập trung phát triển các HTX nông nghiệp có trình độ quản lý hiện đại để áp dụng tối đa lợi thế của hội nhập quốc tế và ưu thế của cuộc cách mạng 4.0. Cạnh đó, từng bước thay đổi phương thức hỗ trợ cho khu vực HTX, từ chỗ nặng về “cho không” sang “cho vay”, từ chỗ nặng về hỗ trợ trực tiếp cho sản xuất sang hỗ trợ về nhận thức, về định hướng, về cách thức làm ăn, tạo sự chủ động, tích cực cho các HTX nông nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Phát triển các HTX sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, có thương hiệu, phục vụ mục đích xuất khẩu.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - PTNT Nguyễn Xuân Cường, chỉ có phát triển KTTT, HTX thì mới thúc đẩy nông dân, HTX liên kết với doanh nghiệp tạo thành chuỗi giá trị sản xuất lớn, hiện đại để nâng cao giá trị nông sản. Do đó, trong thời gian tới, chúng ta phải tập trung xây dựng thành công các HTX và liên hiệp HTX gắn với sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia, có giá trị xuất khẩu lớn, phát triển bám theo chuỗi giá trị của từng ngành hàng, sản phẩm.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh:

Nghị quyết 13-NQ/TW ra đời rất sớm (từ năm 2003) khẳng định sự quan tâm rất lớn của Đảng đối với vấn đề này. Thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, HTX nông nghiệp có tốc độ tăng trưởng cả về lượng và chất, xuất hiện nhiều mô hình HTX hoạt động hiệu quả. Đối với những hạn chế, yếu kém, một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm hoặc có quan tâm, nhưng thiếu các giải pháp cụ thể. KTTT, HTX bước đầu có chuyển biến về chất nhưng chưa đồng đều, chủ yếu mới cung cấp dịch vụ đầu vào, còn liên kết với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đầu ra cho bà con chưa nhiều, mới đạt 11,9%. Chính sách hỗ trợ KTTT, HTX rất nhiều nhưng không đi vào cuộc sống. Quản lý Nhà nước về hợp tác xã còn chồng chéo, năng lực của một số hợp tác xã còn yếu… Kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể phải là nền tảng của kinh tế quốc dân, do vậy những hạn chế này cần sớm được tháo gỡ.

 

Bình Minh (t.h)

2,560
Viết bình luận mới