HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW: Nâng cao trách nhiệm của địa phương trong thực hiện chính sách ưu đãi

Cập nhật ngày: 16/02/2017 | 09:28 GMT+7

Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW (CT 40) của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn đã có sự chuyển biến tích cực

Với nguồn vốn hỗ trợ từ các địa phương, NHCSXH đã giải ngân kịp thời cho nhiều hộ nghèo và gia đình thuộc diện chính sách

Ghi nhận ở nhiều địa phương

Tại huyện Krông Nô, sau 2 năm thực hiện CT 40, số vốn mà huyện trích ngân sách chuyển qua cho Phòng Giao dịch NHCSXH là hơn 1 tỷ đồng. Cùng với nguồn vốn địa phương hỗ trợ, đến nay, tổng dư nợ tại đơn vị gần 260 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm hơn 0,2%.

Theo ông Phạm Hòa, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Krông Nô, để có được kết quả này, đơn vị đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, tổ chức chính trị - xã hội cùng phối hợp để phân bổ nguồn vốn về các xã, thị trấn. Thực tế, từ khi quán triệt, thực hiện CT 40, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn được nâng lên rõ rệt, góp phần không nhỏ trong việc giám sát quá trình bình xét, giải ngân, sử dụng vốn ở cơ sở. Về phía các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở đã cùng với Phòng Giao dịch NHCSXH làm tốt công tác rà soát, bình xét, giải ngân đúng cho các hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn được tiếp cận vốn.

Tương tự, tại huyện Đắk R’lấp, việc triển khai thực hiện CT 40 đã tạo nên nhiều chuyển biến rõ nét trong hoạt động tín dụng. Đến nay, tổng dư nợ tại địa phương là hơn 245 tỷ đồng, trong đó, nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,3%.

Ông K’Ngai, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Đắk R’lấp cho biết: “Sau khi có CT 40, đơn vị đã tổ chức cho toàn thể cán bộ nghiên cứu, học tập, nắm bắt nội dung của chỉ thị để làm công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện gắn với nội dung công việc cụ thể. Đối với cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến nội dung của CT 40 tại nơi mình phụ trách; đồng thời, tham mưu giúp cấp ủy địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả”.  

Chính quyền địa phương cùng vào cuộc

Ông Đào Thái Hòa, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh khẳng định: “Trong vòng 2 năm triển khai thực hiện CT 40, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn được nâng lên rõ rệt. Đến nay, nguồn vốn địa phương hỗ trợ ngân hàng trong chính sách giảm nghèo hơn 65 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong giai đoạn từ 2015 đến 2017, nguồn vốn có gần 22 tỷ đồng”.

Cũng theo ông Hòa, sau khi thực hiện CT 40, cùng với việc kiện toàn ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH các cấp, cấp ủy, chính quyền các cấp đã nhận thức rõ hơn vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Nhờ đó, bên cạnh nguồn vốn vay từ Trung ương, các địa phương trong tỉnh đã quan tâm trích ngân sách bổ sung nguồn vốn cho vay, tạo điều kiện thuận lợi để NHCSXH tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho hộ nghèo, gia định thuộc diện chính sách.

Đặc biệt, các địa phương cũng đã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn. Đối với các trường hợp khách hàng có khả năng trả nợ nhưng chây ỳ, chính quyền các cấp đã kịp thời tháo gỡ vướng mắc để ngân hàng thực hiện chính sách tín dụng đạt hiệu quả cao hơn. Cũng nhờ đó, chất lượng tín dụng được bảo đảm, nợ quá hạn trong toàn Chi nhánh đến cuối năm 2016 chiếm tỷ lệ 0,51%.

Ông Hòa cho biết thêm: Trong năm 2017, để tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị này, Chi nhánh NHCSXH tỉnh sẽ tích cực tham mưu, báo cáo chất lượng tín dụng ở từng địa bàn, cũng như kịp thời xử lý những tồn tại, hạn chế tại cơ sở. Tuy nhiên, ngoài nỗ lực của ngân hàng, đơn vị cũng mong muốn các địa phương tiếp tục tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động tín dụng chính sách xã hội ở từng địa bàn, nhất là công tác bình xét đối tượng vay vốn, quản lý chất lượng tín dụng.

Bài, ảnh: Nguyễn Lương

1,361
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?