Tiếp tục cho vay đối với hộ mới thoát nghèo

Cập nhật ngày: 25/02/2021 | 09:23 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Kể từ ngày 30/3/2021, NHCSXH tiếp tục thực hiện giải ngân theo Chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo. Thay vì giải ngân đến hết ngày 31/12/2020 như quy định tại Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.

Ảnh minh họa

Đây là một nội dung quan trọng trong Quyết định số 2/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo do Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành ngày 21/1.

Theo đó, kể từ ngày 30/3/2021, NHCSXH tiếp tục thực hiện giải ngân chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo. Mức cho vay tối đa của chương trình là 100 triệu đồng/hộ, lãi suất 8,25%/năm. Thời hạn cho vay do NHCSXH và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá 5 năm.

Tại Đắk Nông, sau 5 năm thực hiện chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, toàn tỉnh có gần 10.000 lượt hộ được vay vốn ưu đãi, với dư nợ trên 420 tỷ đồng.

Nguyễn Lương

1,641
Viết bình luận mới