HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp
 • Báo Quảng Bình và những dấu ấn tuyên truyền về nông dân thời kỳ hội nhập
 • 08:58 25/03/2019
 • Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) vào tháng 7/2008 đã đề cập nhiều vấn đề, trong đó có một nội dung rất quan trọng là vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đây là vấn đề trực tiếp quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng XHCN.
 • Báo Thừa Thiên Huế: Đồng hành cùng nông dân
 • 08:54 25/03/2019
 • Hội nhập, tự do hóa thương mại đã, đang và sẽ tác động sâu sắc tới nhiều lĩnh vực, trong đó có khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Chưa bao giờ nông dân lại đứng trước những cơ hội lớn, đồng thời cũng phải đối diện với nhiều thách thức như hiện nay.
 • Báo Bình Định: Với công tác tuyên truyền về tam nông
 • 08:45 25/03/2019
 • Nghị quyết số 26 NQ/TW ngày 5/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển toàn diện nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.
 • Báo Phú Yên: Báo chí hòa cùng hơi thở cuộc sống của bà con nông dân
 • 08:42 25/03/2019
 • Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa X về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống người nông dân về vật chất, tinh thần là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước, là sự nghiệp của toàn dân.
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?