100% chi bộ, đảng bộ cơ sở ở Đắk Glong tổ chức thành công đại hội

Cập nhật ngày: 02/06/2020 | 09:10 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

27 chi bộ cơ sở và 10 đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã tổ chức thành công đại hội chi, đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ huyện Đắk Glong đã lựa chọn Đảng bộ xã Đắk Ha tổ chức đại hội điểm, Đại hội Đảng bộ xã Quảng Hòa bầu trực tiếp Bí thư. Sau đại hội điểm, Huyện ủy tổ chức rút kinh nghiệm cho các chi, đảng bộ còn lại. Bên cạnh đó, Thường trực Huyện ủy đã tăng cường chỉ đạo sâu sát, kiểm tra chặt chẽ công tác chuẩn bị đại hội; kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế nếu có.

Theo đánh giá, công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình. Đại hội bầu đủ số lượng theo quy định, chất lượng nhân sự tham gia ban chấp hành khóa mới bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu. Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định theo Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng.

Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở đã bầu ra 230 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Đắk Glong lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Thanh Thanh

1,286
Viết bình luận mới