100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ cấp trên hoàn thành đại hội

Cập nhật ngày: 07/07/2020 | 09:21 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến ngày 30/6, toàn tỉnh đã có 421/421 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 12 đảng bộ cấp trên cơ sở (168 đảng bộ, 253 chi bộ cơ sở) hoàn thành đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 (đạt 100%).

Tranh minh họa

Qua theo dõi cho thấy, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đều tổ chức đại hội thành công, bảo đảm yêu cầu, đúng quy trình, quy định và hoàn thành tốt 2 nhiệm vụ then chốt, đó là báo cáo chính trị và công tác nhân sự.

Các tổ chức cơ sở đảng đều nhận thức được, đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của đảng viên và của cơ quan, đơn vị. Các mặt công tác trước, trong và sau đại hội được thực hiện kỹ lưỡng, bảo đảm đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra, phát huy được tính dân chủ, tập trung cao. Các đại biểu được giới thiệu ứng cử tham gia ban chấp hành khóa mới đều được đảng viên tín nhiệm cao.

Hoàng Hoài

1,685
Viết bình luận mới