Bài học quan trọng để tổ chức đại hội cấp cơ sở thành công chính là yếu tố con người

Cập nhật ngày: 02/03/2020 | 09:25 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Với tinh thần chung, hiện nay Đảng bộ huyện Đắk Song (Đắk Nông) đã và đang tích cực chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, bảo đảm đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra theo đúng yêu cầu, quy trình, quy định.

Lựa chọn kỹ nhân sự

Tính đến thời điểm này, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Đắk Song đã tổ chức xong đại hội điểm cấp chi bộ để rút kinh nghiệm chung cho các đơn vị khác.

Để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, huyện Đắk Song triển khai mô hình “3 không, 3 cần, 3 quyết tâm” nhằm nâng cao ý thức phục vụ dân của bộ máy hành chính. Ảnh: Cán bộ bộ phận "một cửa" UBND huyện Đắk Song nhiệt tình hỗ trợ người dân khi đến giao dịch

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Khánh, Phó Bí thư Huyện ủy Đắk Song, qua đại hội điểm tại các chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy nhận thấy, bài học quan trọng để tổ chức đại hội thành công đó chính là yếu tố con người. Do đó, các chi bộ, đảng bộ trong quá trình xây dựng đề án nhân sự cần lựa chọn những người có uy tín, có đủ phẩm chất, năng lực, tiêu chuẩn, nhất là được Đảng tín nhiệm, dân tin. Bởi, đội ngũ cán bộ cơ sở là những người gần dân, sát dân nhất và cũng là người lãnh đạo trực tiếp nhằm vận động người dân chung tay đưa các nghị quyết của đại hội đảng các cấp đi vào thực tiễn cuộc sống. Thực tế thời gian qua cũng đã chứng minh, ở đâu cán bộ tốt, có đức, có tài thì ở đó đảng viên, người dân đoàn kết, đồng thuận, nhất trí cao trong mọi việc.

Hơn nữa, hiện nay, sau sắp xếp theo tinh thần Nghị quyết 18, bộ máy cấp thôn, bon chỉ có 3 người chủ chốt, một người kiêm nhiều việc khác nhau nên nếu chọn người không đúng thì không lãnh đạo được dân, nói đảng viên không nghe, người dân không làm theo. Không những vậy, rút kinh nghiệm từ nhiệm kỳ 2015-2020, không chỉ tại Đắk Song mà còn ở các địa phương khác, nhiều cán bộ sau khi bổ nhiệm do không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực, phẩm chất đã bị loại ra khỏi bộ máy hoặc bị kỷ luật Đảng.

Báo cáo chính trị chú trọng các khâu đột phá

Một yếu tố quan trọng nữa quyết định đến thành công của đại hội được Đắk Song chuẩn bị chu đáo đó là báo cáo chính trị. Đến nay, huyện đã xây dựng dự thảo và gửi cho các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận, đoàn thể tham gia góp ý và lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Việc góp ý văn kiện được thực hiện thông qua nhiều kênh như lấy ý kiến tại các cuộc họp, sinh hoạt thôn, góp ý trong đại hội cấp chi bộ và qua các hội nghị phản biện.

Dự thảo báo cáo chính trị, ngoài việc đánh giá những kết quả đạt được, huyện tập trung phân tích sâu, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, nguyên nhân để rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở đó, huyện Đắk Song cũng xác định những khâu đột phá nhằm phát huy thế mạnh của địa phương, xây dựng bộ máy vì dân. Đó là xây dựng con người, tập thể đoàn kết, xây dựng nền hành chính theo hướng hiện đại và xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững hướng tới sản xuất hữu cơ để tăng giá trị sản xuất.

Vì vậy, huyện mong muốn, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia góp ý một cách thẳng thắn, đề xuất những giải pháp sáng tạo trong mọi lĩnh vực, giúp huyện đề ra chỉ tiêu, giải pháp thực hiện một cách hiệu quả, nhất là khắc phục được những hạn chế trong nhiệm kỳ trước.

 

Nhiệm kỳ này, công tác nhân sự được Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn kĩ lưỡng, bảo đảm trình tự các bước theo quy định, sẵn sàng, kiên quyết loại ra khỏi đề án những người không đủ năng lực, trình độ nhằm xây dựng bộ máy trong sạch vững mạnh. Nhiệm kỳ qua, một số người chuẩn bị bổ nhiệm như hiệu trưởng, hiệu phó các trường học, trưởng đoàn thể cấp xã còn tình trạng cho nợ bằng trung cấp lý luận chính trị thì nhiệm kỳ này, huyện khắc phục bằng cách làm nghiêm túc ngay từ đầu bằng việc đưa vào tiêu chuẩn và bầu cử có số dư.

 

Triển khai các mô hình chào mừng đại hội

Bên cạnh công tác nhân sự, nội dung, công tác tuyên truyền cũng được chú trọng đẩy mạnh. Huyện ủy đã triển khai kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau đại hội một cách kịp thời. Tổ thông tin lưu động được thành lập, định kỳ 2 lần/tuần đi đến các cụm dân cư làm nhiệm vụ tuyên truyền. Nếu trước đây, xe lưu động chạy trên các tuyến đường vừa đi vừa phát thì nay huyện yêu cầu đi đến khu vực đông dân thì dừng lại để tuyên truyền hết bài rồi mới đi tiếp, tránh tình trạng nghe câu trước mất câu sau, không nắm được nội dung cốt lõi vấn đề. Các cơ quan, đơn vị, khu dân cư cũng treo các băng rôn, khẩu hiệu chào mừng đại hội đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội XIII của Đảng.

Đáng chú ý, Đắk Song đã triển khai 2 mô hình chào mừng đó là “5 đảng viên giúp 1 hộ dân thoát nghèo” và “3 không, 3 cần, 3 quyết tâm”. Đối với mô hình “5 đảng viên giúp 1 hộ dân thoát nghèo”, Huyện ủy yêu cầu 29 tổ chức cơ sở đảng, với 2.632 đảng viên sẽ giúp đỡ 1.273 hộ nghèo thoát nghèo. Kế hoạch cũng xác định nguồn lực, giải pháp, lộ trình giúp hộ dân thoát nghèo trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Riêng năm 2020, huyện phấn đấu giúp 452 hộ thoát nghèo.

Mô hình “3 không, 3 cần, 3 quyết tâm” cụ thể là: Không gây phiền hà, nhũng nhiễu dân, không thờ ơ thiếu trách nhiệm với dân, không đưa và nhận hối lộ; Cần vui vẻ, lắng nghe, học hỏi dân, cần xin lỗi và cảm ơn dân khi được góp ý, phê bình, cần vận động dân đoàn kết, chung tay phát triển kinh tế, xã hội; Quyết tâm phát huy dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Với mô hình này, huyện yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức đăng ký công việc cụ thể, chọn những việc trọng tâm để tập trung giải quyết, nhất là những vấn đề bức xúc tại cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu các tổ chức cơ sở đảng nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, chấn chỉnh, xử lý kịp thời khi có vi phạm về thiếu trách nhiệm, trì trệ trong thực thi nhiệm vụ, quan liêu, nhũng nhiễu…

Theo Phó Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hữu Khánh, việc triển khai 2 mô hình được xem là điểm mới của huyện trong việc tổ chức chào mừng đại hội đảng bộ các cấp một cách cụ thể, thiết thực, không gì ngoài việc phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên với dân. Đây cũng là cách để huyện đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chủ đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Bài, ảnh: Hoàng Hoài

1,881
Viết bình luận mới