Bầu 16 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật ngày: 16/10/2020 | 11:29 GMT+7

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã tiến hành bầu và công bố danh sách Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 16 đại biểu; trong đó 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Danh sách Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (theo thứ tự của Ban kiểm phiếu công bố):

Đại biểu chính thức

1. Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy

2. Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy

3. Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

4. Nguyễn Đức Nguyên, Bí thư Thành ủy Gia Nghĩa

5. Điểu Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

6. Hà Thị Hạnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

7. Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh

8. Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy

9. Lê Văn Chiến, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

10. Bùi Huy Thành, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

11. Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh

12. Võ Phạm Xuân Lâm, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy

13. Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

14. Hà Trung Ký, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI

15. Châu Ngọc Lương, Bí thư Tỉnh Đoàn

Đại biểu dự khuyết

1. Nguyễn Bá Út, Bí thư Huyện ủy Đắk R’lấp

Đại biểu biểu quyết thông qua số lượng, tiêu chuẩn Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nhóm phóng viên

2,461
Viết bình luận mới