Cán bộ, đoàn viên, thanh niên góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Cập nhật ngày: 03/11/2020 | 14:01 GMT+7

Sáng 3/11, Tỉnh đoàn Đắk Nông tổ chức Hội nghị góp ý các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham gia hội nghị gồm các Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; Thường trực các huyện đoàn, thành đoàn và đoàn trực thuộc; cán bộ đoàn chủ chốt ở cơ sở trong toàn tỉnh.

Đông đảo cán bộ đoàn tham dự Hội nghị góp ý kiến văn kiện của Đảng

Tại Hội nghị, Tỉnh đoàn quán triệt tinh thần và gợi ý nội dung cần tập trung đóng góp ý kiến. Các đại biểu thanh niên đã có 13 ý kiến đóng góp vào 4 dự thảo văn kiện gồm: Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011- 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021- 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016- 2020, phương hướng phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021- 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ XII.

Đại diện Đoàn Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đóng góp ý kiến vào văn kiện

Nhiều ý kiến góp ý tập trung các vấn đề như: thách thức về nguồn nhân lực cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội; giải pháp tăng năng suất lao động để tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế đất nước; đầu tư cho đổi mới sáng tạo, hỗ trợ và thúc đẩy cho thanh niên khởi nghiệp; giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp; về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; an toàn-an ninh mạng; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Huyện đoàn Đắk Glong góp ý văn kiện về nội dung biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

Việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045.

Tin, ảnh: Tuệ An

2,371
Viết bình luận mới