Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo

Cập nhật ngày: 04/06/2020 | 17:38 GMT+7

Ngày 4/6, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 29 đại biểu chính thức.

Video clip:

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện hoàn thành 11/13 chỉ tiêu

Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện hoàn thành 11/13 chỉ tiêu Đại hội lần thứ III đề ra (đạt 84,7%), nổi bật là công tác tham mưu triển khai thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo tinh thần Nghị quyết 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu tỉnh phê duyệt 35 đề án về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong. Đến nay, toàn tỉnh đã sắp xếp giảm 78/226 đầu mối trực thuộc và giảm 118 lãnh đạo cấp phòng, giảm 16 biên chế; sáp nhập 171 đơn vị cấp thôn; giảm 635/1512 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và 6739/10.936 người ở cấp thôn. Toàn tỉnh cũng giảm được 60 đơn vị sự nghiệp, giảm 60 cấp trưởng. Ngành Giáo dục giảm 42 đơn vị, giảm 21 lãnh đạo, quản lý, 14 giáo viên và 68 nhân viên…

Chi ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh lần thứ IV và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng nhằm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu Chi ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 ủy viên. Đồng chí Võ Phạm Xuân Lâm, TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ khóa IV.

Tin, ảnh: Hoàng Hoài

2,003
Viết bình luận mới