Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về đạo đức cách mạng của người đảng viên

Cập nhật ngày: 27/01/2021 | 14:56 GMT+7

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

Theo TTXVN

1,431
Viết bình luận mới