Chú trọng phát triển đảng viên, tăng cường sức chiến đấu cho Đảng

Cập nhật ngày: 21/09/2020 | 09:32 GMT+7

Nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng trong tỉnh luôn chú trọng đến công tác phát triển đảng viên, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng.

Chất lượng được nâng lên

Theo thống kê, nhiệm kỳ 2015-2020, toàn tỉnh phát triển được 5.286 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh lên 26.556 người. Hàng năm, trên 90% tổ chức cơ sở đảng và 70% chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn đều kết nạp đảng viên.

Cán bộ, đảng viên tổ dân phố 8, thị trấn Đức An (Đắk Song) luôn phát huy vai trò gương mẫu để quần chúng ưu tú noi theo

Các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng luôn xác định phát triển đảng viên là việc làm cần thiết, thường xuyên, liên tục để tăng cường sức chiến đấu cho Đảng, song không vì vậy mà chú trọng số lượng, coi nhẹ chất lượng. Việc phát triển đảng viên không tách rời khỏi những tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định. Nhờ đó, đến nay, đội ngũ đảng viên trong tỉnh đều cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất, trình độ văn hóa, lối sống và tất cả các quy định của người đảng viên.

Điểm mới trong công tác phát triển đảng viên của nhiệm kỳ 2015-2020 so với các nhiệm kỳ trước đó là tỉnh không đặt ra chỉ tiêu hàng năm mà để các TCCS đảng dựa vào nguồn thực tế hiện có để xây dựng chỉ tiêu phù hợp. Nhờ đó, nhiều năm liên tục từ 2015-2018, tỷ lệ phát triển đảng viên của các đảng bộ trực thuộc đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, năm 2015, toàn tỉnh phát triển được 1.339/1.015 đảng viên (đạt 132%); năm 2016 là 1.609/1.090 đảng viên (đạt 148%); năm 2017 là 1.395/1.120 đảng viên (đạt 125%); năm 2018 là 1.211/1.125 đảng viên (đạt 108%).

Thấm nhuần lời dạy của Bác về phát triển đảng viên “Đảng không phải chỉ cần con số cho nhiều, tuy nhiều là tốt, nhưng phải có cái chất của người đảng viên”, hàng năm, các TCCS đảng đều có những cách làm sáng tạo khác nhau để nâng cao chất lượng đảng viên.

Các chi bộ thường xuyên phân công nhiệm vụ cho đảng viên nhằm phát huy vai trò, cọ xát thực tiễn. Mỗi đảng viên tham gia sinh hoạt đều được chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, đúng người, đúng việc, phù hợp khả năng. Thông qua sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đảng viên được đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, nhìn nhận cái gì làm được, cái gì chưa, tìm ra nguyên nhân để từng bước tháo gỡ. Qua đó, chi bộ nắm bắt được việc phân công nhiệm vụ của đảng viên có phù hợp không, việc giao đó quá khó hay quá dễ để có sự điều chỉnh hợp lý.

Với những cách làm thiết thực, nhiệm kỳ 2015-2020, hàng năm, toàn tỉnh có hơn 90% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Vẫn còn hạn chế

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế. Đó là một số TCCS đảng đề ra chỉ tiêu cao hơn so với thực tế nguồn hiện có, dẫn đến tình trạng năm 2019, công tác phát triển đảng viên không đạt. Toàn tỉnh chỉ phát triển được 946/1.058 đảng viên mới (đạt 89,4% so với chỉ tiêu đề ra).

Tại một số địa phương, đơn vị, tính gương mẫu, vai trò tiền phong của một số đảng viên chưa cao làm cho quần chúng ưu tú thiếu tinh thần, động lực để phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Vai trò cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu chưa chặt chẽ, thiếu sâu sát nên không nắm bắt được nguồn của địa phương như thế nào.

Hơn nữa, hiện nay, tiêu chuẩn, điều kiện để kết nạp đảng viên mới cao hơn nên tại nhiều địa phương gặp khó trong công tác tạo nguồn. Nhiều nơi, lực lượng chính để tạo nguồn là dân quân, giáo viên, nhưng hiện nay đội ngũ này cơ bản đều đã được kết nạp Đảng đối với những người đủ tiêu chuẩn, nên khi tiếp cận nguồn khác cần phải có thời gian.

Thanh niên là lực lượng cơ bản để tạo nguồn, kết nạp Đảng. Song một bộ phận thanh niên kinh tế khó khăn, phải đi làm ăn xa, nên khó để phát triển cũng như tạo điều kiện, giúp đỡ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng…

Rà soát, tạo nguồn

Thời gian tới, để công tác phát triển đảng viên đạt hiệu quả, các TCCS đảng tiếp tục làm tốt công tác rà soát, tạo nguồn, xác định rõ nguồn nào phát triển được trong năm, nguồn nào cần bồi dưỡng thêm để kế cận. Trên cơ sở đó, các TCCS đảng mới đặt ra chỉ tiêu cụ thể, không quá thấp hay quá cao vì đảng viên là nhân tố quan trọng, tạo sức mạnh cho Đảng.

Bên cạnh đó, các cơ quan, ban ngành, lực lượng vũ trang cần tạo điều kiện, bố trí công việc, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho những người có điều kiện trình độ nhất định, nhất là bộ đội xuất ngũ để tránh tình trạng đi làm ăn xa, không tạo được nguồn cho Đảng. Việc tạo điều kiện, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp để ở lại quê hương tiếp tục cống hiến, rèn luyện cũng cần được chú trọng.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy được vai trò nêu gương của mình, thể hiện rõ qua công việc hàng ngày, trong lối sống, tu dưỡng, rèn luyện, học tập, công việc để quần chúng soi vào đó học tập, phấn đấu, nuôi dưỡng ước mơ được đứng vào hàng ngũ của Đảng, nhất là thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng đối với đội ngũ quần chúng ưu tú để nâng cao nhận thức về vai trò của người đảng viên. Vì khi tư tưởng thông suốt, nhận thức đúng đắn về tổ chức đảng, vai trò của người đảng viên thì quần chúng ưu tú sẽ nỗ lực phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bài, ảnh: Hoàng Hoài

1,307
Viết bình luận mới