Công bố kết quả Kỳ 2 - Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết của Đảng

Cập nhật ngày: 16/07/2021 | 13:34 GMT+7

Kết quả Kỳ 2 - Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

1- Đáp án Kỳ 2

 

2- Kết quả người đạt giải Kỳ 2:

 

 

Nguồn: Ban tổ chức cuộc thi

1,208
Viết bình luận mới