Công tác nhân sự và các chức danh trong cấp ủy được đại hội tín nhiệm cao

Cập nhật ngày: 14/09/2020 | 09:49 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Đến nay, các đảng bộ huyện, thành phố và tương đương trực thuộc Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng yêu cầu, kế hoạch, nhất là công tác nhân sự đạt nhiều kết quả khả quan.

Rút ra nhiều bài học kinh nghiệm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn Đảng bộ huyện Cư Jút tổ chức đại hội điểm và thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Do có sự chuẩn bị chu đáo, nên công tác bầu cử nhân sự tại đại hội bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và cơ cấu. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cư Jút khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 ủy viên. Các đồng chí trúng cử, nhất là những vị trí chủ chốt, cấp ủy có số phiếu bầu khá cao.

Đa số đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 thống nhất với đề án nhân sự được đại hội giới thiệu tham gia bầu cấp ủy khóa mới

Từ thành công của Đại hội Đảng bộ huyện Cư Jút, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để các đảng bộ cấp huyện và tương đương tổ chức đại hội sau này. Tính đến ngày 13/8, tất cả 12/12 đảng bộ cấp huyện và tương đương đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác nhân sự cấp ủy và các chức danh trong cấp ủy được chuẩn bị tương đối tốt, bảo đảm số dư theo quy định và được đại hội tín nhiệm cao.

Khi thực hiện công tác bầu cử, đa số đại hội đều bầu đủ, bầu đúng số lượng, đạt chất lượng và yêu cầu về cơ cấu, số lượng cấp ủy nữ, dân tộc thiểu số, trẻ tuổi. Nhân sự bầu ban chấp hành khóa mới có số dư bình quân đạt trên 11,96%. Trong đó, Đảng bộ huyện Tuy Đức có số dư cao nhất 14,28%; Đảng bộ TP. Gia Nghĩa có số dư thấp nhất 10%.

Số dư bầu cử của ban thường vụ đều đạt bình quân trên 14,91%. Trong đó, Đảng bộ Quân sự tỉnh có số dư cao nhất 25%; Đảng bộ huyện Tuy Đức có số dư thấp nhất 9,09%. Các chức danh bí thư, phó bí thư cấp ủy bầu cử không có số dư (bầu tròn).

Số lượng cấp ủy viên được đại hội quyết định là 396 đồng chí (giảm 11,86% so với nhiệm kỳ trước do sáp nhập 1 đảng bộ và giảm khoảng 5% theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị). Số cấp ủy viên được bầu là 376 đồng chí; trong đó tái cử 284 đồng chí (chiếm 71,71%). Cấp ủy viên tái cử nhưng bầu không trúng 5 đồng chí và số lượng cấp ủy viên để khuyết bổ sung sau đại hội 20 đồng chí.

Tỷ lệ đổi mới trong cấp ủy trung bình đạt 28,28%. Tỷ lệ cấp ủy viên nữ, cán bộ trẻ, dân tộc thiểu số đáp ứng được yêu cầu, bảo đảm trình độ, tiêu chuẩn theo quy định. Cụ thể, cấp ủy viên nữ 54 người (chiếm 14,36%); cán bộ trẻ 82 người (chiếm 20,8%); cán bộ người dân tộc thiểu số 32 người (chiếm 8,5% giảm 2% so với nhiệm kỳ trước). 100% cấp ủy viên có trình độ học vấn 12/12 và có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học. Về lý luận chính trị có 45 đồng chí có trình độ trung cấp (chiếm 11,97%) và 331 đồng chí có trình độ cao cấp (chiếm 88,03%).

Công tác nhân sự bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên được chuẩn bị chu đáo, dân chủ, công khai. Đa số đại hội chỉ bầu một lần là đủ số lượng đại biểu chính thức và dự khuyết. Việc bầu cử đã thể hiện được tính dân chủ, khách quan, đúng quy định Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng cũng như đã thực hiện nhất quán bố trí bí thư cấp ủy các huyện, thành phố không phải là người địa phương.

Còn một số hạn chế

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác nhân sự tại đại hội các đảng bộ cấp huyện và tương đương vẫn còn những hạn chế. Đó là một số cấp ủy chuẩn bị nhân sự chưa chặt chẽ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu phải làm bổ sung. Một số đảng bộ chưa bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ tuổi, dân tộc thiểu số và tỷ lệ đổi mới cấp ủy theo quy định. Đặc biệt, có đảng bộ tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy không đạt quy định, tỷ lệ trẻ tuổi chỉ đạt 2,43%.

Cũng vì chưa chuẩn bị được nhân sự, nên dẫn đến số lượng cấp ủy viên bầu thiếu là 20 người, ủy viên ban thường vụ bầu thiếu 5 người. Nguyên nhân là do nguồn nhân sự cơ cấu các chức danh chủ chốt chưa bảo đảm. Việc bố trí nhân sự trước đại hội chưa kịp thời để khuyết bổ sung sau đại hội. Đối với số cấp ủy viên tái cử nhưng bầu không trúng là do nhiệm kỳ này một số chức danh khi xây dựng đề án không cơ cấu cấp ủy. Một số khác năng lực, uy tín, quan hệ ứng xử chưa tốt nên không được đại hội tín nhiệm.

Những kết quả đạt được và chưa đạt được trong công tác nhân sự là bài học để đảng bộ các huyện, thành phố và tương đương rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn công tác tổ chức, cán bộ trong những nhiệm kỳ tiếp theo.

Bài, ảnh: Hoàng Hoài

1,590
Viết bình luận mới