Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cư Jút lần thứ VII: Chương trình hành động phải bám sát nghị quyết

Cập nhật ngày: 08/07/2020 | 09:30 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nỗ lực chuẩn bị chu đáo của địa phương, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cư Jút lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm các nội dung theo quy định, rút ra nhiều kinh nghiệm.

Không khí phấn khởi, đoàn kết

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cư Jút lần thứ VII được chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện và tương đương, đồng thời thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Đại hội được tiến hành trong 2 phiên trù bị và chính thức. Quy trình tổ chức đại hội được thực hiện theo quy định, hướng dẫn. Không khí đại hội long trọng, trang nghiêm, hào hứng, phấn khởi.

Việc bầu cử được thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng, bảo đảm về số lượng, chất lượng và cơ cấu đã được phân bổ. Ảnh: Lê Phước

Quá trình tổ chức đại hội đã tuân thủ, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, trí tuệ của tập thể, giữ vững nguyên tắc kỷ cương, kỷ luật. Chương trình, kịch bản và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên đoàn chủ tịch đại hội theo đúng hướng dẫn. 

Trước khi khai mạc đại hội là chương trình văn nghệ chào mừng, tạo ra không khí phấn khởi. Điều kiện cơ sở vật chất và bảo vệ đại hội được bảo đảm. Thông tin, tuyên truyền trước, trong đại hội được huyện chú trọng, làm tốt, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong xã hội. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm phiếu tạo cho đại hội một phương pháp làm việc khoa học, nhanh và chính xác…

Chuẩn bị chu đáo

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhìn chung báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình bày trước đại hội được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đúng hướng dẫn của cấp trên. Trong đó, báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được trên các lĩnh vực mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Đối tượng lấy ý kiến tham gia vào báo cáo chính trị được mở rộng theo hướng dẫn. Các báo cáo tham luận trong đại hội ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, bổ sung được nhiều giải pháp thiết thực. Dự thảo nghị quyết đại hội và chương trình hành động được chuẩn bị khá tốt, đủ nội dung theo hướng dẫn, sát với báo cáo chính trị trình đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra được cấp ủy tập trung chỉ đạo thực hiện, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình, đầy đủ các bước theo quy định, hướng dẫn. Thông qua lấy giới thiệu nhân sự từ các tổ chức cơ sở đảng, đóng góp ý kiến của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội đã tạo không khí thực sự dân chủ, phấn khởi, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ. 

Trong đại hội đã thực hiện thảo luận kỹ về tiêu chuẩn, cơ cấu, bảo đảm dân chủ trong việc ứng cử, đề cử. Việc bầu cử có số dư được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng và đại hội chỉ bầu một lần là đủ số lượng. Các đồng chí trúng cử, nhất là một số nhân sự giữ cương vị chủ chốt cấp ủy có số phiếu bầu khá cao. Chất lượng ban chấp hành được nâng lên so với nhiệm kỳ trước về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.

Việc bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng, bảo đảm về số lượng, chất lượng và cơ cấu đã được phân bổ. 

Một số điểm cần lưu ý

Qua thực tế tổ chức đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ ra một số điểm cần lưu ý để các đảng bộ chưa tổ chức đại hội rút kinh nghiệm. Trong đó, công tác chuẩn bị, khánh tiết, bầu cử, nhất là báo cáo chính trị cần ngắn gọn, cô đọng hơn; tăng số lượng tham luận trong phiên chính thức; quan tâm chất lượng ý kiến thảo luận, tham luận… để phát huy trí tuệ của đại biểu.

Cụ thể, diễn văn khai mạc cần ngắn gọn. Dung lượng báo cáo chính trị trình đại hội cần cân đối giữa phần thứ nhất đánh giá 5 năm thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 với phần thứ hai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành khóa cũ tránh viết trùng lặp với báo cáo chính trị. Trong báo cáo kiểm điểm cần tập trung đánh giá, chỉ rõ những việc chưa làm được, những hạn chế và nguyên nhãn... để làm cơ sở cho cấp ủy khóa mới tiếp thu, rút kinh nghiệm.

Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội cần bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Chương trình hành động phải xây dựng trên cơ sở từng lĩnh vực và mỗi lĩnh vực từ 2 đến 3 chương trình. Từng chương trình cụ thể nêu mục tiêu và kết quả đạt được như thế nào, các nội dung trọng tâm và các giải pháp chính để thực hiện có hiệu quả, xác định rõ cơ quan chủ trì, thời gian thực hiện và hoàn thành.

Quá trình đại hội cần dành thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến, hạn chế đọc các báo cáo tham luận chuẩn bị sẵn. Nội dung các tham luận phải có điểm nhấn, ngắn gọn, súc tích, làm rõ hơn các nội dung được đề cập trong báo cáo chính trị. Đoàn chủ tịch điều hành chương trình phải chuẩn bị chu đáo, khoa học, linh hoạt…

Lam Giang

1,922
Viết bình luận mới