Đại hội hoàn thành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật ngày: 15/10/2020 | 16:03 GMT+7

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 15/10, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã điều hành biểu quyết số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII; thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII và bầu Ban kiểm phiếu gồm 13 đồng chí.

Sau khi hoàn thành các bước, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 48 ủy viên.

Theo chương trình, sau khi hoàn thành công tác kiểm phiếu, Đại hội sẽ công bố kết quả bầu cử.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua số lượng, danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII và bầu Ban kiểm phiếu

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII

* Báo Đắk Nông sẽ tiếp tục thông tin diễn biến Đại hội.

Nhóm phóng viên

1,262
Viết bình luận mới