Đắk Mil, đại hội đảng cấp cơ sở mang tinh thần đổi mới,dân chủ, trí tuệ

Cập nhật ngày: 06/07/2020 | 10:00 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Hiện nay, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trên địa bàn huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã tiến hành xong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Mil, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đều cơ bản theo đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm đúng quy trình, quy định, mang tinh thần đổi mới, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ.

Chuẩn bị chu đáo

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về đại hội đảng các cấp. tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Mil đã tổ chức hội nghị quán triệt và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Các tiểu ban, tổ công tác trực tiếp chỉ đạo đại hội ở các địa phương, đơn vị cơ sở được thành lập. Các ủy viên ban thường vụ, huyện ủy viên phụ trách địa bàn trực tiếp xuống chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể cho các tổ chức cơ sở đảng trong quá trình chuẩn bị đại hội, nhất là công tác xây dựng báo cáo chính trị và nhân sự.

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Công ty Cà phê Đức Lập lần thứ XVII

Các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội ở cấp mình nghiêm túc, đúng kế hoạch, hướng dẫn. Đảng bộ xã Thuận An được chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong toàn đảng bộ. Đảng bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Đại Thành được chọn tổ chức đại hội thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội.

Thể hiện niềm tin 

Ghi nhận từ đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở cho thấy, các văn kiện như báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp được các cấp ủy cơ sở chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bố cục bảo đảm theo đề cương hướng dẫn.

Báo cáo chính trị đã làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng; phương hướng nhiệm vụ và các chỉ tiêu giải pháp hợp lý, mang tính thực tiễn cao với địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ tới. Các ý kiến đề xuất tham gia góp ý điều chỉnh một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, trường học đạt chuẩn quốc gia, xóa đói giảm nghèo... Thái độ góp ý của đại biểu, đảng viên thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đức Mạnh nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành chuẩn bị nghiêm túc, được cấp ủy thảo luận và tiếp thu nhiều lần trước khi trình đại hội. Nội dung góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp, có trọng tâm, trọng điểm. Dự thảo nghị quyết, nhất là chương trình hành động thực hiện nghị quyết tuy lần đầu tiên chuẩn bị và thông qua tại đại hội nhưng được chuẩn bị đầy đủ nội dung, sát với báo cáo chính trị.

 

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 được các tổ chức đảng xây dựng các phương án theo đúng quy định. 5 bước quy trình giới thiệu nhân sự được thực hiện đầy đủ đối với cả trường hợp tái cử và lần đầu giới thiệu tham gia cấp ủy, ban thường vụ và các chức danh. Các nhân sự dự kiến đều tổ chức khảo sát, lấy ý kiến nơi cư trú và nơi công tác và được kết luận về tiêu chuẩn chính trị. Danh sách bầu cử chi ủy, ban chấp hành, ban thường vụ bảo đảm số dư theo quy định.

Cụ thể, với đảng bộ cơ sở số dư ban chấp hành bình quân là 16,2%, số dư ban thường vụ bình quân là 20%. Chi bộ cơ sở số dư bình quân bầu chi ủy là 26,6%. Đến ngày 19/6, tất cả đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Đắk Mil hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (đạt 100%). 

 

Nhiều kinh nghiệm rút ra

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Mil, qua đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở cũng còn những hạn chế, khuyết điểm nhất định. Đó là chất lượng của một số văn kiện trình đại hội chưa cao, nội dung còn dàn trải, chưa xác định rõ trọng tâm và các giải pháp chưa tương xứng với nhiệm vụ đề ra. Báo cáo kiểm điểm của một số cấp ủy còn trùng lặp với nội dung báo cáo chính trị. Ý kiến tham gia, góp ý vào dự thảo văn kiện cấp trên còn ít. Công tác chuẩn bị nhân sự ở một số ít đơn vị chưa chặt chẽ, một số cán bộ chủ chốt là cấp ủy viên đương nhiệm, được giới thiệu tái cử nhưng không trúng cử. Công tác điều hành trong đại hội ở một số đơn vị còn lúng túng…

Có nhiều nguyên nhân nhưng có nguyên nhân từ việc theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn của cấp trên đối với một số cơ sở chưa thực sự sâu sát và thiếu kịp thời. Năng lực, kinh nghiệm của một số cấp ủy cơ sở, đoàn chủ tịch… còn hạn chế.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Đại Thành khóa XII ra mắt đại hội

Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Mil cũng rút ra nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức thành công các sự kiện sau này, mà gần nhất là Đại hội Đảng bộ huyện Đắk Mil lần thứ XV sắp tới. Trước hết, cùng với coi trọng việc tổ chức triển khai các văn bản liên quan, nhất là những điểm mới trong Chỉ thị số 35, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở phải xây dựng kế hoạch sát đúng với tình hình, đặc điểm, gắn với việc phân công, phân nhiệm rõ ràng, chi tiết.

Cùng với tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra sâu sát của huyện ủy, cấp ủy cơ sở phải xác định rõ trách nhiệm, chủ động chuẩn bị chu đáo các khâu. Phương pháp tổ chức điều hành trong đại hội phải rõ ràng, linh hoạt và dân chủ, chú ý lựa chọn những đảng viên có năng lực, uy tín và kinh nghiệm. Việc chuẩn bị văn kiện và nhân sự phải chặt chẽ, công khai, dân chủ; rà soát, giải quyết dứt điểm những vấn đề có liên quan đến nhân sự, được cấp trên thẩm định kỹ lưỡng và phê duyệt.

Đặc biệt, quá trình chuẩn bị đại hội phải mở rộng dân chủ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên, đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia vào các văn kiện và nhân sự cấp ủy để nâng cao chất lượng, tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Bài, ảnh: Lam Giang

1,476
Viết bình luận mới