Đắk R’lấp thể hiện khát vọng, quyết tâm cao

Cập nhật ngày: 24/08/2021 | 09:24 GMT+7

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đắk R’lấp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu tổng quát và các nhóm chỉ tiêu trọng yếu cho cả giai đoạn 5 năm, với việc phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong xây dựng và phát triển huyện. Với tầm quan trọng đó, thời gian qua, Huyện ủy Đắk R’lấp đã tăng cường công tác lãnh đạo, sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Chuyển động từ cơ sở

Sau khi hoàn thành, được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, hiện nay xã Nhân Đạo (Đắk R’lấp) đang tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã đã xây dựng chương trình hành động phù hợp trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, cùng với tranh thủ nguồn vốn để đầu tư hạ tầng, xã xác định phải tập trung huy động các nguồn lực xã hội, người dân để đầu tư xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cán bộ huyện Đắk R'lấp thường xuyên bám cơ sở, động viên người dân phát triển kinh tế

Song song đó, với đặc thù là địa phương thuần nông, việc xây dựng các sản phẩm nông nghiệp theo hướng sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) được xã chú trọng.

Bà Trần Thị Hồng Liên, Chủ tịch UBND xã Nhân Đạo cho biết: “Để thực hiện thắng lợi nghị quyết, trong chương trình hành động, Đảng ủy đã đề ra các mục tiêu rất rõ ràng để tập trung nguồn lực xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xã chỉ đạo các ban, ngành có liên quan như nông dân, khuyến nông triển khai hỗ trợ giống kỹ thuật, khoa học kỹ thuật cho nông dân. Riêng đối với đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với tuyên truyền hỗ trợ bà con thay đổi tư duy, phát triển sản xuất, xã tập trung phát huy giá trị văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng. Hiện nay, xã đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, huyện xây dựng đề án bảo tồn văn hóa truyền thống là nghề dệt thổ cẩm và văn hóa cồng chiêng. Riêng đối với nghề dệt thổ cẩm, đến nay tỉnh đã quan tâm hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật cho các nghệ nhân để bảo tồn và phát huy".

Tương tự trên cơ sở Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Kiến Đức lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBND thị trấn đã xây dựng, triển khai kế hoạch cụ thể để thực hiện, với mục tiêu thu hút đầu tư phát triển thương mại dịch vụ làm đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Việc chỉnh trang, quản lý trật tự đô thị gắn với bảo vệ môi trường, phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, xứng đáng với vai trò trung tâm chính trị kinh tế - văn hóa của huyện được chú trọng.

Ông Hoàng Quang Việt, Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Đức cho biết: "Trước khi bắt tay vào thực hiện nghị quyết, cấp ủy,  chính quyền thị trấn đã khảo sát, xác định những khâu nào khó, yếu để có quyết tâm chính trị, giải pháp phù hợp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Cụ thể, thị trấn sẽ tập trung chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, giải quyết việc làm để bảo đảm tỷ lệ dân cư phi nông nghiệp trên 70%. Địa phương cũng sẽ huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng đáp ứng được các tiêu chí về giao thông, đô thị”.

Mô hình dưa lưới trồng theo hướng nông nghiệp công nghệ cao cho hiệu quả kinh tế được nhiều hộ dân huyện Đắk R'lấp đưa vào trồng. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm

Sau Đại hội Đảng bộ huyện Đắk R’lấp lần thứ IX, Huyện ủy đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn, đồng thời xây dựng chương trình hành động cho toàn khóa cũng như chỉ đạo các tổ chức đảng xây dựng kế hoạch hành động sát với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình. Trong đó, công tác xây dựng Đảng được xác định có vai trò then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội, cùng chung sức thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Cụ thể, công tác xây dựng Đảng được huyện thực hiện trên tất cả các mặt, nhưng trọng tâm là làm tốt công tác tư tưởng trong hệ thống chính trị, tổ chức, bộ máy, từng cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm, nêu gương. Đi đôi với đó, huyện tập trung nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, năng lực nghiên cứu, tư duy cho đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên.

Theo Bí thư Huyện ủy Đắk R’lấp Nguyễn Bá Út, đội ngũ cán bộ, công chức của địa phương giai đoạn trước cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên trong tình hình, giai đoạn mới, với khát vọng vươn lên hơn nữa, đòi hỏi huyện phải xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Vì vậy, huyện đã xây dựng kế hoạch, chương trình để đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, trọng tâm là đội ngũ cán bộ chuyên sâu về các lĩnh vực xây dựng đô thị, quản lý quy hoạch, phát triển nông nghiệp, xây dựng Đảng, chính quyền… Ban Thường vụ Huyện ủy đã cân đối biên chế, đăng ký với tỉnh thi tuyển công chức cấp huyện để tuyển chọn được đội ngũ cán bộ đúng với vị trí việc làm mà địa phương đang cần.

Một điểm nữa được huyện chú trọng trong công tác xây dựng Đảng là nâng cao sức chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, việc nêu gương của những người đứng đầu. Từng cá nhân trong cấp ủy và hệ thống chính trị của huyện phải dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám phê bình.

Cán bộ xã Kiến Thành (Đắk R'lấp) kiểm tra mô hình dưa lưới của người dân. (Ảnh chụp trước 27/4)

Huy động mọi nguồn lực

Nghị quyết, quyết tâm của huyện Đắk R'lấp trong giai đoạn 2020 - 2025 là hoàn thành đạt huyện nông thôn mới, phấn đấu theo hướng nâng cao, kiểu mẫu và nâng cấp thành thị xã vào năm 2025 - 2026.

Theo Bí thư Huyện ủy Nguyễn Bá Út, đây là mục tiêu khó, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Do đó, cùng với sự hỗ trợ, tiếp sức của Nhà nước, huyện phát động phong trào thi đua để huy động, khai thác hiệu quả nguồn lực từ doanh nghiệp, cộng đồng, người dân cùng chung sức xây dựng phát triển địa phương và tập trung thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, xã hội hóa để phát triển đô thị. Mặt khác, huyện chủ động xây dựng, trình tỉnh xem xét, phê duyệt phương án đặc thù hỗ trợ về cơ chế, tài chính, thuế, phí, kế hoạch đầu tư trung hạn, để tập trung nguồn lực thực hiện mục tiêu này.

Một mục tiêu quan trọng mà Đảng bộ huyện xác định, quyết tâm tập trung nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện bằng được là chăm lo, giảm sâu tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Bên cạnh đó, việc quan tâm, đầu tư xây dựng phát triển các thiết chế về văn hóa, đời sống xã hội, giáo dục, nhất là y tế cũng được huyện chú trọng.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Bá Út khẳng định: “Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, đến nay cơ bản địa phương đã xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình cụ thể, thể hiện khát vọng, quyết tâm cao”.

Bài, ảnh: Lam Giang

2,847
Viết bình luận mới