Đắk Song giảm nghèo với mô hình 5+1

Cập nhật ngày: 23/02/2022 | 08:46 GMT+7

Triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020, Huyện ủy Đắk Song đã có những giải pháp thiết thực, với việc huy động hệ thống chính trị vào cuộc đồng hành với hộ nghèo.

Đảng viên chung tay

Vốn là hộ nghèo lại không may khi con sinh ra bị khuyết tật, nên cuộc sống của gia đình anh Y Nu và chị H’Dun, ở xã Đắk Môl luôn gặp nhiều khó khăn. Với 2 sào cà phê canh tác ở xa, nhà lại neo lao động khi hai vợ chồng phải thay nhau chăm con nên thu nhập không đáng là bao. Với mong muốn hỗ trợ gia đình có thêm sinh kế để ổn định cuộc sống, tổ đảng viên được phân công phụ trách đã giúp gia đình cải tạo chuồng, đầu tư 2 con heo giống.

Tổ đảng viên đã theo sát, hướng dẫn cặn kẽ kỹ thuật chăn nuôi. Nhờ vậy, gia đình anh Y Nu đã bán thành công lứa heo đầu tiên và nuôi lại lứa tiếp theo. Chị H’Dun xúc động: “Nuôi được heo lớn như thế này là nhờ nhóm đảng viên ở xã thường xuyên xuống chỉ bảo cặn kẽ mọi thứ. Heo ốm hay bỏ ăn, mình gọi là mấy anh chị đều chạy xuống kiểm tra. Lâu lâu, mấy anh chị lại chở cám xuống phụ thêm. Mình cảm ơn lắm, có thêm heo để nuôi thì gia đình mình cũng bớt khổ".

Cán bộ thôn xã Thuận Hà (Đắk Song) thường xuyên gần gũi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với hộ nghèo

Theo bà Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Môl, được Đảng ủy xã phân công giúp hộ anh Y Nu thoát nghèo, nhóm đảng viên đã tìm hiểu và nhận thấy gia đình neo người, nên đã lựa chọn giúp nuôi heo, vì không đòi hỏi nhiều công lao động. Ngoài hỗ trợ tiền làm chuồng, mua giống, nhóm đảng viên còn thường xuyên cắt cử nhau đến động viên, hướng dẫn gia đình anh Y Nu cách chăm sóc heo, cà phê, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch... Nhóm còn đề xuất với cơ quan chức năng hỗ trợ các chính sách theo quy định như cho vay thêm vốn để làm ăn, hưởng bảo hiểm y tế...

Giúp dân như giúp người thân

Thực hiện Kế hoạch số 154, ngày 17/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Song đã ban hành Kế hoạch số 114 triển khai mô hình “5 đảng viên giúp 1 hộ dân thoát nghèo’’.

Ngay sau khi kế hoạch được ban hành, các tổ chức cơ sở đảng đã quán triệt, tuyên truyền và nhanh chóng triển khai thực hiện. 9/9 xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch và chia tổ phân công đảng viên giúp hộ nghèo. Riêng các xã Đắk Môl, Đắk N'Drung, Trường Xuân đã phối hợp tốt với các trưởng nhóm cấp huyện để thực hiện.

Mô hình không chỉ đem đến nguồn động viên cho hộ nghèo mà còn thể hiện sự gần gũi, gắn bó giữa đảng viên và người dân. “Giúp dân như giúp người thân” đã trở thành suy nghĩ của mỗi đảng viên ở huyện Đắk Song trong việc thực hiện mô hình đảng viên giúp người dân thoát nghèo. Sự hỗ trợ vật chất của đảng viên cho hộ nghèo thực hiện theo đúng phương châm là hỗ trợ cần câu.

Kết quả, sau hơn 1 năm, các tổ chức cơ sở đảng đã phối hợp vận động, huy động nguồn lực từ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên trên 1,163 tỷ đồng để hỗ trợ mua công cụ sản xuất, phân bón, cây con giống, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo.

Gia đình anh Y Kang ở bon A3, xã Đắk Môl được đón Tết Nhâm Dần trong căn nhà tình nghĩa do tổ đảng viên xã hỗ trợ xây dựng

Huy động các nguồn lực

Theo thống kê, cuối năm 2015, tổng số hộ nghèo toàn huyện Đắk Song là 2.806 hộ, chiếm 14,2%; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ là 32%. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đặt ra chỉ tiêu, hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,5-2%/năm. Vì vậy, cả hệ thống chính trị xem công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và cùng vào cuộc để huy động nguồn lực giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Bí thư Huyện ủy Đắk Song K’Thanh cho biết: “Ban Thường vụ Huyện ủy xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo. Trước hết, huyện  đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và ý thức tự vươn lên thoát nghèo của các hộ nghèo. Địa phương tạo điều kiện hỗ trợ hộ nghèo các điều kiện sản xuất, dịch vụ xã hội như: dạy nghề, tạo việc làm, vay vốn ngân hàng. Đắk Song huy động các nguồn lực từ ngân sách và ngoài xã hội ưu tiên phát triển hạ tầng cho các xã nghèo, đặc biệt khó khăn. Cấp ủy, các ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo theo tinh thần Nghị quyết số 04”.

Tổ đảng viên xã Đắk Môl thường xuyên bám sát gia đình anh Y Nu để nắm bắt, động viên, hướng dẫn thoát nghèo

Đi đôi với việc nâng cao ý thức vươn lên thoát nghèo, Đắk Song đã thực hiện đồng bộ, lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án nhằm thực hiện đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể, trong giai đoạn 2016-2020, tổng kinh phí từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ để thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện gần 60 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững gần 11 tỷ đồng; nguồn vốn huy động người dân đóng góp gần 5 tỷ đồng; nguồn vốn ODA lồng ghép trên 44 tỷ đồng.

Nghiên cứu thêm mô hình mới

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cũng như tập trung nguồn lực giảm nghèo, tổng số hộ nghèo huyện Đắk Song năm 2020 còn 3,28% (703 hộ), giảm 10,92% so với đầu năm 2016. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ năm 2020 là 11,9% (210 hộ), giảm 20,1% so với năm 2016. Bình quân hằng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,184%, đạt mục tiêu của Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy.

Riêng năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 2,28%; trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số chỉ còn 7,9% (Áp dụng chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ- TTg, ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ).

Gia đình anh Y Nu được tổ đảng viên hỗ trợ heo giống để chăn nuôi

Theo Bí thư Huyện ủy K’Thanh, điều đáng mừng, qua 5 thực hiện Nghị quyết 04 đã nâng cao được ý thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành của địa phương trong việc chung sức, đồng hành với người nghèo trong công tác giảm nghèo. Tuy nhiên, hiện nay khi áp dụng theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 5,64%; hộ cận nghèo 6,93%. Vì vậy, cùng với tranh thủ các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác giảm nghèo, huyện tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo theo hướng thực chất, thiết thực hơn.

Mặt khác, từ kết quả mô hình “5 đảng viên giúp 1 hộ thoát nghèo”, huyện nghiên cứu thêm mô hình mới để chỉ đạo các cấp ủy địa phương, nhất là những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống có giải pháp đồng bộ, hiệu quả hơn. Huyện cũng tập trung kêu gọi các nguồn lực ngoài xã hội giúp đỡ người nghèo về vốn, hướng dẫn khoa học kỹ thuật... chung sức trong công tác giảm nghèo.

Đặc biệt, huyện phát huy vai trò nêu gương, đi đầu của cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo để làm sao giúp đỡ được các hộ dân thoát nghèo một cách nhanh chóng, bền vững.

Lam Giang

5,553
Viết bình luận mới