Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt mục tiêu vì lợi ích quốc gia - dân tộc

Cập nhật ngày: 03/02/2021 | 09:54 GMT+7

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc thành công tốt đẹp đã được truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét. Trong đó, các báo điểm lại những kết quả nổi bật của Đại hội XIII của Đảng, nhấn mạnh điểm mới trong các văn kiện đều nhằm vào việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với mục tiêu mang lại năng lực, hiệu lực và hiệu quả cao nhất đối với lợi ích của Nhân dân, của quốc gia-dân tộc.

Chiến dịch “đốt lò” sẽ tiếp tục được đẩy mạnh

Bloomberg cho rằng, những kết quả của Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là dấu hiệu cho thấy trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế và phòng, chống tham nhũng. Nhấn mạnh trong giai đoạn sắp tới có rất nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng có muôn vàn khó khăn, thử thách, Bloomberg dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ bế mạc nêu rõ tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tuyệt đối không được chủ quan, không được tự mãn, không được kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn học tập, càng phải khiêm tốn làm mọi công việc để xứng đáng với sự tin cậy của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Trong khi đó, đánh giá công cuộc phòng, chống tham nhũng vừa qua “nhận được sự ủng hộ của dư luận và nhiều đảng viên tại Việt Nam”, AFP cũng cho rằng trong nhiệm kỳ này, chiến dịch “đốt lò” sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.

Việt Nam đã hoạch định tầm nhìn đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Ảnh: Một góc TP. Hồ Chí Minh hôm nay

Còn Sputnik dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ bế mạc khẳng định tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nối, kế thừa truyền thống, những thành quả cách mạng đã đạt được, đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Theo Sputnik, giới chuyên gia đánh giá việc bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vào ngày 30/1, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào ngày 31/1 đã cho thấy kết quả rất tốt đẹp của công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo đảm cho “mối quan hệ chặt chẽ giữa kế thừa và phát triển”. Sputnik nêu rõ những điểm mới trong các văn kiện của Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam “đều nhằm vào việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với mục tiêu mang lại năng lực, hiệu lực và hiệu quả cao nhất đối với lợi ích của nhân dân, của quốc gia-dân tộc”.

Đề cao tầm nhìn phát triển của Việt Nam

Báo halonoviny.cz (CH Séc) đăng bài viết với tiêu đề “Việt Nam hoạch định tầm nhìn phát triển đất nước”, trong đó đề cao thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam trong 5 năm qua, đồng thời nhận định Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là dấu mốc quan trọng đối với định hướng phát triển của Việt Nam, đề cao tầm nhìn phát triển của Việt Nam. Đại hội không chỉ đề ra phương hướng phát triển đất nước trong giai đoạn 5 năm mà còn xác định mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đặc biệt, Việt Nam đã hoạch định tầm nhìn đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Theo tờ Global Times, các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được lấy ý kiến rộng rãi, xác định dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam sẽ tiếp tục con đường phát triển nhanh và ổn định, đẩy mạnh cải cách và hội nhập quốc tế, thực hiện các nghĩa vụ trong các thỏa thuận thương mại và qua đó nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế. Tờ Global Times nhấn mạnh, chính vào thời điểm quan trọng này trong lịch sử Việt Nam, Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm tiếp tục con đường đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội...

Trang mạng của Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế S. Rajaratnam (RSIS) cũng đăng tải bài bình luận của tác giả Yang Razali Kassim (biên tập viên cao cấp tại RSIS) về Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài viết nêu, đối với những mục tiêu chiến lược mà đại hội vạch ra, quan trọng nhất chính là tầm nhìn 2045 đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế phát triển và đây sẽ là sứ mệnh mà ban lãnh đạo mới ở Việt Nam sẽ gánh vác sau Đại hội. Tác giả nêu rõ dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã giữ vững sự ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu.

Hoài Anh (th)

7,267
Viết bình luận mới