Đẩy mạnh tuyên truyền, hưởng ứng, tham gia cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng

Cập nhật ngày: 15/06/2021 | 10:03 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông vừa có Công văn 351-CV/BTGTU đề nghị các ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, Ủy ban Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh và cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, hưởng ứng, tham gia cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng.

Để cuộc thi tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đảng ủy chỉ đạo, triển khai tuyên truyền sâu rộng.

Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh kịp thời thông tin về cuộc thi bằng các hình thức phù hợp, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong toàn tỉnh biết, tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi. Các đơn vị có liên quan khác đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi, liên tục các nội dung liên quan đến cuộc thi…

Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tiến hành theo hình thức trắc nghiệm qua mạng internet. Các câu hỏi cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Đắk Nông. Cuộc thi được tiến hành trong 6 kỳ, định kỳ 2 tuần/kỳ, thời gian tiến hành cuộc thi từ ngày 15/6/2021 đến ngày 15/9/2021.

Bình Minh

1,424
Viết bình luận mới