Đô thị hóa và yêu cầu phát triển bền vững ở Đắk Nông

Cập nhật ngày: 02/10/2020 | 08:18 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Những năm qua, Đắk Nông được xem là địa phương có tốc độ đô thị hóa diễn ra khá nhanh, nhưng thực tế quá trình này cũng đã tạo ra áp lực lên môi trường và sinh thái đô thị. Vì vậy, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045 phát triển đô thị theo hướng bền vững…

Đến năm 2020, dân số toàn tỉnh Đắk Nông đạt hơn 622.000 người, trong đó đô thị đạt hơn 196.000 người. Tỷ lệ đô thị hóa ở Đắk Nông ước đạt khoảng 28%. Toàn tỉnh có một đô thị loại III (thành phố Gia Nghĩa), 3 đô thị loại IV là các thị trấn như: Ea T’ling, Đắk Mil, Kiến Đức và 5 đô thị loại V gồm: Thị trấn Đắk Mâm, thị trấn Đức An; các xã Nam Dong, Quảng Khê, Đắk Búk So.

Khu vực hồ Thiên Nga (thành phố Gia Nghĩa) đã được đầu tư khang trang

Đô thị hóa nhanh

Thực hiện Nghị quyết số 07 năm 2011, của Tỉnh ủy về phát triển đô thị Đắk Nông, giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, bộ mặt đô thị ở Đắk Nông đã có nhiều bước phát triển.

Để có được kết quả này, những năm qua, Đắk Nông dành nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị. Đến nay, nguồn năng lượng điện (điện lưới quốc gia-PV) phục vụ cho phát triển đô thị đã phủ kín 100% các xã. Về cấp nước, tỷ lệ người dân đô thị ở Đắk Nông được cấp nước tập trung đạt khoảng 95%. Riêng thành phố Gia Nghĩa hiện có hệ thống cấp nước tập trung với công suất thiết kế 12.000m3/ngày đêm. Thị trấn Đắk Mil (Đắk Mil) có hệ thống cấp nước tập trung với công suất thiết kế 2.000 m3/ngày đêm…

Đối với hạ tầng giao thông, đường đô thị chính toàn tỉnh hiện có chiều dài 125 km, tỷ lệ nhựa hóa 100%. Bên cạnh kết cấu hạ tầng, các đô thị trên địa bàn tỉnh còn là trung tâm y tế, giáo dục ở địa phương…

Ông Phan Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, ngoài kết cấu hạ tầng, các đô thị trung tâm còn đóng vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, an ninh quốc phòng. Quá trình đô thị hóa cũng đã góp phần nâng cao đời sống của người dân.

 

Đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa ở Đắk Nông đạt 43%

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông, dự báo đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 43% (cả nước đến năm 2020 là 45%). Đến năm 2025, dân số toàn tỉnh đạt 878.000 người, trong đó dân số đô thị 381.000 người. Về đất đai xây dựng đô thị, đến năm 2025 đạt 6.950 ha (năm 2017 đạt 3.445 ha, đạt tỷ lệ 49,6%).

 

Phát triển đô thị bền vững

Ông Phan Anh Tuấn cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình phát triển đô thị ở Đắk Nông vẫn còn gặp không ít những khó khăn, hạn chế. Trước hết, nguồn lực đầu tư thấp và chưa có cơ chế hỗ trợ về hạ tầng đã cản trở quá trình phát triển các đô thị. Bên cạnh đó, xuất phát điểm của các đô thị và thực tế phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi cũng còn nhiều hạn chế.

“Theo Nghị quyết 07, đến năm 2020, thị trấn Đắk Mil và Kiến Đức trở thành thị xã trước năm 2020, nhưng hiện chưa đạt. Tuy các đô thị đã lập quy hoạch chung, nhưng chất lượng quy hoạch còn thấp, tính dự báo không cao. Tình trạng cấp phép xây dựng sai, xây dựng không phép vẫn diễn ra đã gây khó khăn cho công tác quản lý, phát triển đô thị theo quy hoạch”, ông Tuấn chỉ ra.

Một góc đô thị Gia Nghĩa

Cũng theo ông Phan Anh Tuấn, trên cơ sở những kết quả đạt được và hạn chế đang đặt ra, đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045, Đắk Nông đặt mục tiêu phát triển đô thị theo hướng bền vững. Tỉnh đặt mục tiêu phát triển kinh tế xanh gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

Tỉnh cũng tập trung lập chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, ban hành quy chế để quản lý, phát triển đô thị. Ngoài việc thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, Đắk Nông coi việc khai thác hiệu quả giá trị sử dụng đất trong quy hoạch là nguồn lực quan trọng nhất để phát triển đô thị...

“Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là phát triển đô thị phải gắn liền với thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển đô thị thông minh. Việc phát triển đô thị được thực hiện với phương châm không nóng vội, chủ quan mà phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Quá trình đô thị hóa phải tạo điều kiện cho người nghèo, thu nhập thấp có nhà ở và tiếp cận được với an sinh xã hội”, ông Tuấn khẳng định.

Bài, ảnh: Công Tính

4,433
Viết bình luận mới