Kết quả kỳ 3 cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng

Cập nhật ngày: 02/08/2021 | 09:08 GMT+7

Kỳ 3 cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu từ 10h00’ ngày 16/7/2021 và kết thúc vào 15h00’ ngày 30/7/2021.

* Đáp án Kỳ 3

Câu 1. Đáp án đúng là: A. Hằng năm có trên 75% số tổ chức đảng và có trên 90% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Câu 2. Đáp án đúng là: B. Có 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Câu 3. Đáp án đúng là: A. (1) Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trước hết là đẩy mạnh cải cách hành chính;… (2) Xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông,… (3) Phát triển nguồn nhân lực,...

Câu 4. Đáp án đúng là: A. Đến năm 2030 xây dựng Đắk Nông trở thành địa phương phát triển kinh tế năng động và bền vững của vùng Tây Nguyên. Đến năm 2045, trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Nguyên, có mức thu nhập bình quân cao hơn bình quân chung cả nước.

Câu 5. Đáp án đúng là: B. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII gồm 48 đồng chí.

Câu 6. Đáp án đúng là: C. 15 đồng chí.

Câu 7. Kỳ thi thứ nhất có 8.241 lượt người tham gia dự thi.

* Kết quả người đạt giải Kỳ 3:

 

 

Nguồn Ban tổ chức cuộc thi

2,190
Viết bình luận mới