Khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Cập nhật ngày: 26/01/2021 | 10:20 GMT+7

Đúng 8 giờ ngày 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội. Tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội có các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: TTXVN

 

Đoàn Chủ tịch Đại hội có các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Công an Tô Lâm; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Phó Trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII Hoàng Trung Hải và đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

 

Tới dự phiên khai mạc còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ.

Các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã dự phiên khai mạc Đại hội.

Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước. Đại hội có chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Ảnh: TTXVN

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020.

Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 (kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước); xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trình bày diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Cán bộ, Nhân dân mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào các quyết sách của Đại hội để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Với quan điểm nhìn thẳng sự thật, nói đúng sự thật, Thủ tướng cho biết, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Toàn cảnh khai mạc Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Công Tính

Thủ tướng nhấn mạnh, Đại hội kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII.

Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm những người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực cách mạng để thực hiện những nhiệm vụ nặng nề mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đại hội XIII thể hiện bản lĩnh và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam. “Với khát vọng mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích mới”, Thủ tướng bày tỏ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên khai mạc. Ảnh: TTXVN

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh, các báo cáo lần này được thực hiện một cách công phu, chặt chẽ, bài bản và là sản phẩm của toàn Đảng, toàn dân.

Theo Tổng Bí thư, trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết đã vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu khá toàn diện. Nhiều yếu kém, hạn chế đã được giải quyết, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, lạm phát được kiềm chế, cán cân thương mại được cải thiện, xuất khẩu tăng nhanh, thực hiện 3 đột phá chiến lược, môi trường cạnh tranh được tăng lên, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Tổng Bí thư khẳng định, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được tiến hành đồng bộ, nhiều vấn đề phức tạp đã được giải quyết và có nhiều chuyển biến rõ rệt; công tác kiểm tra giám sát, chỉnh đốn Đảng được thực hiện nghiêm túc; nhiều vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử được Nhân dân đánh giá cao…

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu mở đầu phiên khai mạc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu 5 bài học kinh nghiệm để Đại hội thảo luận gồm:

Thứ nhất, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, đồng bộ thường xuyên. Kiên định vận dụng và sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị; thường xuyên đổi mới phương thức xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thiện; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực. Tổng Bí thư cũng lưu ý phải đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. “Công tác cán bộ phải là then chốt của then chốt, tập trung xây dựng cán bộ, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”, Tổng bí thư quán triệt.

Thứ hai, trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, thực sự tin tưởng, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Tổng Bí thư nêu rõ: “Nhân dân là trung tâm, chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ quyền lợi của Nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng”.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Thứ ba, Tổng Bí thư đề cập, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng và hiệu quả thực tế, tạo đột phá phát triển.

Thứ tư, tập trung xây dựng đồng bộ thể chế để phát triển, đảm bảo hài hòa giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, giữa đổi mới kinh tế và chính trị…

Thứ năm, chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình. Tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập chủ quyền Tổ quốc; đảm bảo an ninh, an toàn để phát triển đất nước; xử lý đúng đắn, có hiệu quả, nắm bắt thời cơ, quan hệ với các nước lớn, phát huy hiệu quả, sức mạnh tổng hợp của đất nước kết  hợp với sức mạnh của thời đại trong tình hình mới.

“Năm bài học kinh nghiệm trên là cơ sở quan trọng để Đảng vận dụng, phát huy, phát triển sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, giúp chúng ta kiên định, vững vàng, tự tin vượt qua khó khăn thách thức và nhiệm vụ nặng nề khi bước vào khóa XIII”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư nêu rõ, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để đạt được mục tiêu này, ngoài tham khảo kinh nghiệm quốc tế, chúng ta cũng đề ra những mục tiêu đến năm 2025, 2030, 2045 và sẽ được xây dựng những chiến lược cụ thể…

Thông tin chi tiết phiên Khai mạc Đại hội sẽ được phóng viên Báo Đắk Nông có mặt tại Hà Nội tiếp tục cập nhật...

Video clip:

 

Tin, ảnh: Công Tính

6,854
Viết bình luận mới