Khẩn trương đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cập nhật ngày: 04/02/2021 | 09:19 GMT+7

Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương phổ biến, quán triệt để tạo động lực và không khí phấn khởi, quyết tâm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Chủ động, sáng tạo triển khai Nghị quyết

Với tinh thần đưa nhanh nghị quyết  vào cuộc sống, biến tư tưởng, quan điểm của Đại hội XII thành quyết tâm hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, chỉ chưa đầy một tháng sau Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 03, ngày 9/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay trong tháng 11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 theo hình thức trực tuyến tới 9 điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, với 837 cán bộ chủ chốt tham gia. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã kịp thời biên tập, phát hành tài liệu sau Đại hội. Đặc biệt đã biên dịch, in khoảng 10 nghìn tờ gấp tuyên truyền về kết quả Đại hội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII bằng 3 ngôn ngữ Việt, M’nông, Mông…

Người dân xã Thuận Hà (Đắk Song) phát triển hồ tiêu hữu cơ

Theo đồng chí Bùi Huy Thành, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thì đây là một trong những điểm mới trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đây sau khi kết thúc Đại hội Đảng bộ tỉnh thì thường chờ kết quả Đại hội Đảng toàn quốc mới tổ chức quán triệt chung một đợt, thậm chí cả của huyện, xã. Điều này dẫn tới phải rất nhiều tháng nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện, xã mới được triển khai. Trong nhiệm kỳ 2020-2025 ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Tuyên giáo đã phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt nghị quyết không chờ đến khi Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  kết thúc.

Cũng theo đồng chí Bùi Huy Thành thì để nghị quyết sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, đạt hiệu quả cao thì cấp ủy đảng các cấp cần xác định việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết là trách nhiệm chung của toàn Đảng bộ. Cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, Chương trình hành động. Đặc biệt là các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (2020 - 2025). Việc tổ chức quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, khuyến khích các hình thức tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đa dạng, sinh động phù hợp điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Song song đó, các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội làm tốt công tác tuyên truyền triển khai việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Tinh thần, không khí khẩn trương cũng lan truyền đến cơ sở ngay sau khi tiếp thu nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XII tại Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện và tương đương, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội theo hướng linh hoạt, sáng tạo, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, ngành, lĩnh vực. Vai trò chủ trì của bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết được đề cao. Việc học tập, quán triệt nghị quyết gắn với thảo luận, bổ sung, hoàn chỉnh chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 của ngành, địa phương, đơn vị một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế.  Đồng chí Nguyễn Tuấn Phúc, Bí thư Huyện ủy Cư Jút chia sẻ: Huyện tập trung tổ chức học tập, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong Nhân dân về kết quả Đại hội lần này để cán bộ, đảng viên thấm nhuần hiểu rõ quyết nghị của Đại hội và Nhân dân. Đồng thời địa phương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết  sát thực và có lộ trình rất cụ thể quyết tâm Đảng bộ huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu đến năm 2025 đưa Cư Jút trở thành một huyện nông thôn mới toàn diện; trong đó có hai, ba xã, xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao. Còn theo đồng chí Nguyễn Bá Út, Bí thư Huyện ủy Đắk R’lấp thì cùng với đẩy mạnh học tập, tuyên truyền nghị quyết, địa phương sẽ tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao được năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện. Từ đó, lãnh đạo được hệ thống chính trị, huy động sự đồng thuận của người dân, hệ thống doanh nghiệp cùng chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025.

Người dân xã Thuận Hà (Đắk Song) mạnh dạn đầu tư phát triển điện năng lượng mặt trời

Phải quyết liệt, dám nghĩ, dám làm

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra thành công tốt đẹp, đề ra nhiều quyết sách quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong 5 năm tới và định hướng một số vấn đề lớn đến năm 2030, năm 2045.

Nghị quyết của đại hội xác định rõ 3 đột phá chiến lược để phát triển tỉnh Đắk Nông, đó là: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trước hết là đẩy mạnh cải cách hành chính; Xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông; Phát triển nguồn nhân lực.

 

Theo đồng chí Nguyễn Ðình Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, các cấp ủy đảng, nhất là những cán bộ giữ vị trí chủ chốt phải năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cùng với tập thể đề ra những quyết sách mới, sát hợp với cuộc sống, đáp ứng được những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Trên cơ sở Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XII, các đảng bộ trực thuộc nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết một cách tích cực, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương và tạo phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ trong toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ II, khóa XII, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu, cùng với tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội đẩy nhanh, sớm, quyết liệt, đồng bộ tất cả các kế hoạch để triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Tất cả các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết phải tập trung xây dựng, ban hành trong năm 2021 gồm 3 nghị quyết: Nghị quyết về phát triển kinh tế rừng, nông lâm kết hợp; Nghị quyết về hạ tầng giao thông; Nghị quyết về phát triển công nghiệp nói chung.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần phải quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì nước, vì dân. Từng cán bộ, đảng viên phải có quyết tâm chính trị cao, chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân. Tỉnh không chấp nhận những người trông chờ, ỷ lại, thiếu quyết tâm, thiếu tinh thần, trách nhiệm. Các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình kịp thời tham mưu thay thế những người thiếu dũng khí, thiếu trách nhiệm, mất uy tín, năng lực kém cỏi.

Bài, ảnh: Lam Giang

6,349
Viết bình luận mới