Kiên quyết, kiên trì quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Cập nhật ngày: 30/09/2020 | 08:16 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Nhiệm kỳ 2015-2020, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Văn Lư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Đại tá Nguyễn Văn Lư (thứ 2 hàng trên từ phải qua) kiểm tra công tác bảo vệ biên giới tại Đồn biên phòng Đắk Tiên

PV: Nhiệm kỳ 2015-2020, lực lượng biên phòng tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác. Đại tá có thể cho biết một cách khái quát những kết quả đó?

Đại tá Nguyễn Văn Lư: Nhiệm kỳ qua, cùng với luôn quán triệt, thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của các cấp, Đảng bộ BĐBP tỉnh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra.

Công tác đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn được chủ động, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm khu vực biên giới.

Công tác đối ngoại biên phòng thực hiện tốt. Nhiệm vụ phân giới cắm mốc đoạn biên giới tỉnh Đắk Nông đạt được nhiều thành quả quan trọng. BĐBP tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Công tác xây dựng lực lượng ngày càng chuyển biến rõ nét. Chất lượng, hiệu quả của công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Dang phối hợp với dân quân xã Quảng Trực  (Tuy Đức) tuần tra bảo vệ  biên giới, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên khu vực biên giới

PV: Trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra đối với BĐBP tỉnh hết sức nặng nề, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã đề ra phương hướng, mục tiêu của công tác biên phòng là gì?

Đại tá Nguyễn Văn Lư: Quán triệt, triển khai chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác biên phòng, BĐBP tỉnh tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, năng lực chỉ huy, điều hành của các cấp, vận dụng đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng.

Toàn lực lượng biên phòng nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt tham mưu và phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, chú trọng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

BĐBP tỉnh xác định chăm lo, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Toàn lực lượng thực hiện hiệu quả các khâu đột phá về tổ chức biên chế; huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

PV: Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh có những giải pháp gì để thực hiện tốt những mục tiêu đó?

Đại tá Nguyễn Văn Lư: Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị cấp trên về tình hình, nhiệm vụ công tác biên phòng.

Toàn lực lượng kiên quyết, kiên trì quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cột mốc, cọc dấu, tâm cồn bãi. Trong đó, đơn vị chủ động xây dựng các kế hoạch bảo vệ, đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm chủ quyền biên giới; nắm và vận dụng linh hoạt các chủ trương, đối sách giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trên biên giới, không để tạo ra điểm nóng; kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tài nguyên, môi trường, lợi ích quốc gia trong mọi tình huống.

BĐBP tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới vững chắc; đồng thời thường xuyên bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến ở từng cấp. Các phương án tác chiến bảo vệ biên giới, đồn, trạm, tác chiến khu vực phòng thủ, xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Đơn vị chọn tập trung đột phá vào nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo, đánh giá tình hình, nhất là tình hình ngoại biên có tác động trực tiếp đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, tình hình an ninh nông thôn ở khu vực biên giới. Trên cơ sở đó, đơn vị chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chủ trương, đối sách xử lý có hiệu quả, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Trên cơ sở nắm vững, thực hiện nhất quán quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, quân đội về công tác đối ngoại theo phương châm “tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”, lực lượng BĐBP tỉnh chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề nảy sinh trên biên giới, mở rộng các hình thức đối ngoại.

Công tác đối ngoại biên phòng tiếp tục mở rộng và phát triển các hình thức giao lưu, kết nghĩa, tuần tra chung, tổ chức diễn tập liên hợp, xử lý các tình huống ở khu vực biên giới, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại tá!

Phan Tân thực hiện

3,218
Viết bình luận mới